ZKIZ Archives


捉住你個心墨西哥公司「讀心術」知你諗梗乜

1 : GS(14)@2018-01-07 15:45:11

啱啱上網睇完衫,呢頭就見到廣告有啱你心水嘅衫,點解咁神奇知你諗乜?其實市場調查公司配合科技,施展了「讀心術」!一家來自墨西哥的初創企業Synapbox總裁Cristina表示,現時市場調查公司已不再需要問消費者原因和作揣測,「就知你諗乜」。一般市場調查會做問卷和焦點小組(Focus group),而Synapbox就加上自家研發的技術和大數據平台,通過鏡頭幫助企業進行各項市場調查,實行「做你肚裡邊條蟲」。技術有超過100個面部感應位,只要幾秒程序掃瞄面孔就可以開始測試。在看廣告時,系統會每分每秒追蹤消費者表情反應,再配合Heat map(熱圖)功能,追蹤消費者的眼晴每一秒在看甚麼,瞬間讀懂表情變化的背後原因。測試可在世界各地進行,用電腦、手機、Ipad便可,消費者不會感覺到被追縱,有別於以往的市場調查方式。Cristina指每項調查可以超過100個人參與,收集所有數據後,只要2-5日就會有結果。香港本地成立的策劃公司Ztoa Group CEO Kenny表示,Synapbox可以令消費者不用說話就被讀懂背後原因,而這項技術涉及AI和要不斷儲存數據,才能夠令分析結果準確。他說以往收集數據靠人用問卷收集,而大數據時代已經不需要用人,做行為和情緒測試有即時反應,可能更實在,也較以往做樣本(Sampling)準確。現時面對龐大的客戶數據,市場對IT基礎的市場調查公司,需求顯然愈來愈大。來源: https://hk.finance.appledaily.co ... e/20180105/20265224
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=346066

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019