ZKIZ Archives


挨近「長腳蟹」 馬貫東拍劇有古怪

1 : GS(14)@2017-08-04 06:36:33

大台處境劇《愛‧回家》系列,長拍長有,家陣已經發展到《愛.回家之開心速遞》,雖然冇咗「馬家」一家大細,但o依家現有班底觀眾一樣受落,好似分別飾演「熊若水」同「秦博思」嘅呂慧儀同馬貫東咁,有唔少網民讚呢一對青梅竹馬好友好睇。日前呂慧儀同馬貫東就為《開心速遞》拍外景,當晚7點幾,喺中環必列者士街發現佢哋兩個嘅身影。劇情安排佢哋坐喺樓梯度傾心事,全程文戲,可以話係easy job。雖然話拍嗰陣已經太陽落山,但係天氣都仲係咁熱同焗,被安排着中袖戲服嘅呂慧儀喺未埋位之前,除咗用手撥涼之外,仲見佢突然喺身後面嘅手提電風扇喺度狂吹嚟散熱降溫,而坐喺佢隔籬嘅馬貫東雖然係着短袖,未至於一額汗都好,但見佢不時坐近呂慧儀身邊,有理由相信佢係想涼埋一份。喺劇組人員準備,呂慧儀同馬貫東一直同工作人員有傾有講,氣氛好融洽愉快,馬貫東仲幫手整理呂慧儀件戲服,似乎怕坐到對方件衫。呂慧儀仲好醒目,發現有記者在場,好友善咁揮晒手打招呼,勁好禮貌!馬貫東就含蓄啲,笑咗一笑嚟示意。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170804/20111491
挨近 長腳 馬貫 貫東 東拍 拍劇 劇有 古怪
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=339703


ZKIZ Archives @ 2019