ZKIZ Archives


愛瑪飛蜘蛛仔收兵

1 : GS(14)@2015-04-09 19:21:39

「蜘蛛仔」安德魯加菲(Andrew Garfield)與女友愛瑪史東(Emma Stone)是影壇金童玉女,兩人自三年前合作《蜘蛛俠》(The Amazing Spider-Man)系列立即撻着,人前人後均表現恩愛。


■愛瑪史東與安德魯加菲熱戀時表現恩愛。


不過,隨住安德魯加菲為金像導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)的新片《沉默》(Silence)赴台取景四個月,有傳兩人因聚少離多而感情觸礁,有報道指兩人已經分手。正當消息傳得似層層,愛瑪近日偕數名好友現身加州迪士尼樂園,雖然沒有安德魯在身邊,但她仍玩得相當開懷,而且身邊更不乏觀音兵,與一名鬍鬚男玩機動遊戲時更冧爆甜笑。撰文:哥羅

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20150409/19105402
愛瑪 蜘蛛 收兵
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=289424

盤菜瑩子真名曝光 被爆求學時常「收兵」

1 : GS(14)@2016-01-19 23:05:57

「毛記電視」主播盤菜瑩子好神秘,做專訪時死都唔肯透露自己嘅真名同歲數,不過本報讀者大爆佢以前矇豬眼,曾經割雙眼皮,今日盤菜瑩子接受訪問大方直認。昨晚再有讀者爆料,指盤菜瑩子真名叫柯翠婷,於2011年城市大學專上學院副學士先修畢業,2013年副學士日文科畢業,仲話佢讀書時期經常「收兵」兼發明星夢。而盤菜瑩子回應《蘋果》時則表示:「人係應該有名,兵係應該有收。」

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160119/19458126
盤菜 瑩子 真名 曝光 被爆 求學 時常 收兵
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=294579


ZKIZ Archives @ 2019