ZKIZ Archives


【Fact Check】又話唔信人政綱?何柱國5年前撐唐 讚政綱切實可行

1 : GS(14)@2017-02-18 00:48:38

特首選舉提名期雖已展開,下月底就投票,但獲西環熱捧的特首參選人林鄭月娥,要到下月中才有完整政綱,仍無損一眾親中選委支持,傳她已穩袋逾600票提名,包括表明票投林鄭的全國政協常委何柱國。被問到為何林鄭連政綱也欠奉,仍支持她時,何日前豪言「我一世唔信人哋嘅政綱㗎」來解釋。不過記者翻查何柱國5年前,曾稱因覺得唐英年的政綱「切實可行」,才提名唐英年選特首,「嗱,政綱有很多嘢,(有人)講得出做不到,啱唔啱呀?我話你拎兩個人嘅政綱出嚟比較,我就拎唐英年嘅政綱出嚟比較,我係認為佢嘅政綱,可以做到、可以實行吖嘛」。他其後又形容梁振英「難以捉摸」,令他「不明白」對方的政綱,多家傳媒均有報道。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170217/19931496
Fact Check 又話 話唔 唔信 信人 政綱 何柱國 年前 撐唐 切實 可行
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=326666


ZKIZ Archives @ 2019