ZKIZ Archives


高鈞賢撈極唔起李晉強做三打七冇角色名

1 : GS(14)@2016-09-28 05:04:26

07年香港先生袁偉豪,捱足9年,年初終於喺《鐵馬戰車》執到好籌,飾演生鬼「施馬sir」,成功入屋,到早排播完嘅《城寨英雄》做「牙佬」一角,受師奶熱捧,3線尾晉升2線頭。不過,香港先生未必個個好似袁偉豪咁,時來運到有得發揮,綜觀歷屆冠軍,許家傑、翟威廉同李晉強,雖然簽約俾大台,不過大部份都只係做人肉佈景版,想發圍,真係唔知仲要等幾耐!05年 高鈞賢05年開始,大台學人搞《香港先生》選舉,最初係威係勢,冠軍高鈞賢隨即簽約成為旗下,可惜捱足9年有名冇利,往後幾年更越做越霉變二打六,連拍劇非禮阿婆、上節目講痔瘡都要做,一度令佢患上抑鬱症。14年高鈞賢決定約滿後北上搵人仔,之前更憑古裝劇《山海經之赤影傳說》彈起。06年 黃長發黃長發當選後,幕前幾乎係零演出,最為人知嘅反而係情史,09年佢因為教法文而搭上比自己大16年、同鞋王劉劍群有個5歲女嘅三奶Karen,之後黃長發宣告半退出娛樂圈,轉行做會計師。近年佢喺Elite模特兒公司做經理。舊年佢同捷克籍模特兒女友Zuzana結婚,做埋老襯。08年 朱允崇來自美國嘅朱允崇,憑住健碩身形加冧死人笑容,賽前已被視為頂頭大熱。決賽當晚,更引嚟伍姑娘(伍詠薇)熊抱獻吻。不過朱允崇當選後,決定唔簽無綫加入娛樂圈做藝人,從此消失幕前。09年 許家傑喺幕前撈足7年嘅許家傑,幾乎做親都係大茄,到今年《火線下的江湖大佬》,憑住「蛋撻」一角,先叫做認得吓佢。反而之前有指佢介入龔嘉欣同鄧健泓做「第三者」,搞到佢哋分手,就最有印象。10年 翟威廉身為前亞視藝人嘅翟威廉,頭幾年喺大台行行企企,做吓旅遊節目,至於喺劇集做嘅角色,老實講,不堪一提。直至近兩年,角色先稍稍有啲份量。反而係佢多年甘心做陳庭欣隻「兵」,令佢獲得意外嘅曝光率。11年 李晉強李晉強當選後,同樣步幾位前輩後塵,又係喺劇集做吓三打七,到近年越做越霉,喺《超能老豆》同《巨輪II》,前者做籃球隊隊員,後者做酒客,連角色名都冇……好陰功!
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160928/19783924
高鈞 鈞賢 賢撈 撈極 極唔 唔起 起李 李晉 晉強 強做 做三 三打 打七 七冇 角色
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=310429


ZKIZ Archives @ 2019