ZKIZ Archives


當年被楊受成棒打鴛鴦祖兒師兄拍拖5年 甜蜜蜜擦填鴨

1 : GS(14)@2017-03-03 00:54:37

■大前晚容祖兒和師兄拍拖到中環撐枱腳,師兄孭埋相機幫女友照私相。讀者提供圖片【爆相爆片】曾被楊受成插爆好笨和鹵莽的劉浩龍(師兄),跟容祖兒的「祖師戀」平平安安踏入第5年,女尊男卑無懼公司和家庭的阻力,越愛越強。大前晚祖師拍拖到中環撐枱腳,兩個人食一隻片皮鴨,40歲的師兄更帶相機為女友影私相,食飽就負責出錢埋單,做足男友本份,難怪將天后馴得服服貼貼。容祖兒加入英皇17年,一直是老闆楊受成的愛將,36歲的她入行多年幾乎沒人敢埋身,未到30歲已被列為圈中剩女表表者,緋聞男友僅得一個陳方藤,之後跟何韻詩糾纏傳斷背情,直至12年,本報踢爆劉浩龍瞞着何韻詩媾祖兒,「祖師戀」驚爆全城,阿詩更嬲到跟兩人割席反面,楊受成和容媽媽都出聲棒打鴛鴦,但無阻「祖師戀」的愛火高燒。■祖師五年前被拍得食飯踢爆戀情,之後越愛越高調。資料圖片

■兩人撐枱腳都叫一隻片皮鴨,胃口非常大。《飲食男女》圖片

■師兄平日都愛下廚冧祖兒,難怪「祖師戀」順利踏入第五年。互聯網圖片

■祖兒老闆楊受成曾狂插師兄,鬧他過早張揚戀事居心何在。資料圖片

食招牌菜

「祖師戀」已踏入第五年,兩人越愛越高調,大前晚兩人拍拖到中環甜蜜撐枱腳,幫襯今年才新開張的新派中式麵店「龍麵館」,被讀者李小姐透過「爆相爆片」分享,祖師更大方跟食客合照。李小姐前日在電話表示:「噚晚9點幾,我哋三個朋友喺度食飯,見到祖兒同劉浩龍坐喺比較靜嘅角落位,佢哋兩個對住坐,所以冇乜親密舉動,好似好避忌,但傾偈都有笑容,仲見到劉浩龍幫祖兒影相。」問到兩人吃了甚麼?李小姐說:「佢哋好似叫咗三、四樣嘢食,見到有叫一隻片皮鴨,仲有龍蝦麵。」兩個人都食一隻片皮鴨,似乎祖師撐枱腳胃口大開,李小姐說:「因為係招牌菜啩,劉浩龍都用相機影吓嘢食。」李小姐表示其後見到師兄埋單,她和兩位同行男友人即上前要求合照:「佢哋離開時冇話前後腳,兩個人一齊行出嚟,我哋見佢哋埋單走,即刻行埋去問可唔可以影張相,劉浩龍就話OK,佢哋都幾nice,可能見多人都唔好意思拒絕,不過只係影咗一張相,因為我負責影,所以合照冇我份。」


素顏拍拖

從李小姐提供的相片所見,祖師對鏡頭齊齊露出笑容,一身黑look包到冚的祖兒更素顏,拍拖都零化妝見男友,可見兩人感情打風都打唔甩,而師兄在香港都帶相機出街,隨時準備為女友影私相,做足男友本份,難怪可以馴服天后女友。其實「祖師戀」當年在一片反對聲下開始,師兄被祖兒老闆楊受成嘲諷,狠插他過早張揚戀事的行為鹵莽兼好笨:「佢有乜嘢目的,我唔敢講。」祖兒更自爆最初媽媽都不太接受,認為女兒可以搵個更好對象,令祖兒夾在中間左右做人難。現在證明「祖師戀」經得起時間考驗,曾揚言希望40歲結婚的祖兒,現已踏入盛女36之齡,不知會否提早拉埋天窗趕生B呢!採訪:皓騫
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170301/19942996
當年 被楊 楊受 受成 成棒 棒打 鴛鴦 祖兒 師兄 拍拖 甜蜜蜜 甜蜜 填鴨
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=327312


ZKIZ Archives @ 2019