ZKIZ Archives


湯文亮:小心財仔趁有價有市收樓

1 : GS(14)@2016-10-28 05:59:24

【明報專訊】現在市况熾熱,樓價飈升,不少將物業按在財務公司的人以為心安理得,只要依期還息,財務公司不會沒收他們的物業。如果物業是按在銀行的話,他們有這種想法其實是沒有錯,但按在財務公司是絕對不同,只要債仔沒有依時還款,或者貸款到期,債仔沒有辦法清還本金,財務公司就會沒收債仔物業,趁現在有價有市放售,這樣做就可以本利收回。

老實說,現在賣樓利潤是不少,但如果唔趁有價有市將物業賣走,債仔一定會要求借更多錢,實行以貸冚債,到市况逆轉,不但很難出售債仔所按物業,就算可以賣到,價錢都唔會好,未必可以收回貸出款項,所以,不少財務公司現在部署收樓。當然,財務公司亦非常正道,不會突然間追收貸款,不過,以物業作抵押向財務公司借錢的人,又有幾多個可在到期的時候清還本金,被財務公司收樓亦只不過是遲早的事,現在已經開始,我相信陸續有來。

業主最好將按揭轉到銀行

銀行借錢畀客戶,除了睇抵押品之外,還要睇客戶的收入,是否有能力分期本息清還,否則,就情願唔借,財務公司就唔同,只需要睇抵押品價值是否足夠,收入反而是其次,除了每月清還利息之外,亦會訂下一個清還本金期限,或者要求貸款客戶年年續期,如果財務公司唔續期的話,即是貸款期限只得一年,不少向財務公司借了錢的人都認為已經有抵押品,對依期還息從不上心,經常拖延,又認定財務公司一定會續期,而且樓價最近急升,財務公司沒有不續期道理。

那些人實在有所不知,正因為樓價急升,而且有價有市,是賣樓好時機,如果債仔沒有依期還錢,財務公司就會替他們賣樓,所以,有物業按在財務公司的業主,最好能夠將物業按揭轉到銀行,否則,有機會被財務公司沒收物業。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 8989&issue=20161028
湯文 文亮 小心 財仔 仔趁 趁有 有價 價有 有市 市收 收樓
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=313734


ZKIZ Archives @ 2019