ZKIZ Archives


iPhone 6 Plus輻射量 高其他品牌5倍有用家放腰間感皮膚灼痛

1 : GS(14)@2015-03-19 08:18:14

■醫生指出,長時間接觸高能量的電磁波輻射,會影響人體細胞,甚至致癌。司徒世華攝


【《蘋果》委託大學測試】【本報訊】香港的智能手機普及率全世界排名前列,惟手機釋出的輻射卻有可能致癌。《蘋果》早前委託本地大學為六款熱門智能手機進行測試,發現蘋果iPhone6 Plus通話時釋出的輻射較其他測試品牌最高近五倍。有用家坦言將iPhone貼身存放時皮膚會感到灼痛,懷疑與輻射有關。記者:梁御和世界衞生組織早於二○一一年將手機釋出的電磁波輻射歸類為「2B級致癌物」,有可能對人體致癌;至於量度手機輻射,則以人體實際吸收的射頻能量水平、即「比吸收率(SAR)」為標準。本報早前委託本地一間大學的實驗室為蘋果iPhone6、iPhone6 Plus、HTC Desire Eye、三星 Note4、Note Edge及華為Ascend Mate7等共六款熱門智能手機,進行比吸收率測試。測試期間,實驗室人員以儀器測試處於通話狀態的手機,計算一般用家在使用手機通話時,頭部會吸收到多少電磁波輻射。結果發現,深受港人歡迎的蘋果iPhone6 Plus,其比吸收率數值為0.58瓦特,屬六款測試手機中最高;至於機身尺寸較細的iPhone6也不遑多讓,錄得0.27瓦特,屬第二高。餘下四款手機的比吸收率則平均只有0.1至0.15瓦特,最低的是華為Ascend Mate7,只有0.102瓦特,以此計算,蘋果手機的輻射量可較其他手機最高近五倍。
均無超出國際標準


根據通訊辦規定,在香港出售的手機必須符合國際非電離輻射保護委員會(ICNIRP)建議,即比吸收率不可超過2瓦特,是次測試的所有手機均未有超標。惟有iPhone6 Plus用家透露,曾將手機放在腰間手機袋,半日後隨即感到袋下的皮膚灼痛,直至取走手機才回復正常,懷疑與輻射有關,「一年前出國旅行借過一個4G WiFi蛋放喺袋,過咗陣背脊皮膚一樣灼痛,要拎走個WiFi蛋,等多幾個字先冇事」。
長時間接觸或致癌


內科腫瘤專科醫生邵祖德指,長時間接觸高能量的電磁波輻射,會影響人體細胞,「細胞入面嘅基因物質,本身有電子……電波會影響佢運行,細胞基因有機會唔穩定,尤其係大腦,輕則可能影響注意力、記憶力及精神,嚴重啲令基因造成永恒突變,造成癌變」。至於要承受多少劑量才造成此後果,至今還未有定論。邵祖德又指,部份抵抗力較弱人士,或較易受手機的電磁波輻射影響,因皮膚下的神經線受刺激引起觸電般痛楚,「呢啲都唔係太大問題,最驚都係對腦部有影響」。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指,只要手機本身天線設計等接收能力夠強,又或機身設計較好,便可減低手機釋出的電磁波輻射,「好似車咁,大家可以有同樣馬力,但係一部食油啲一部慳油啲」。他又指,部份廠商會較重視產品的比吸收率,相對付出較多資源降低輻射量;也有部份廠商只要求符合法例要求便覺充夠,「好似環保咁,大家願意投放落去嘅資源都唔同」。

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150319/19081864
iPhone Plus 輻射量 輻射 其他 品牌 有用 家放 腰間 皮膚 灼痛
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=288673


ZKIZ Archives @ 2019