ZKIZ Archives


希慎 vs崇光搶客衝「金」

1 : GS(14)@2012-08-07 17:30:33

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120807/16581240
劉鑾鴻(細劉)昨在利福業績會上多次強調,希慎廣場開業不會對崇光構成競爭,只會增加區內人流,歡迎「越早開越好」,「有人估佢哋有10萬人流,我唔知有無啦,但當中只要有三分之一係去完 Hysan(希慎廣場)過嚟崇光兜個圈,對我哋都好有益㗎!至於你話會唔會佢哋10萬人流全部都喺崇光度搶返嚟,我認為呢樣嘢係唔會發生。」
盼競爭帶旺銅鑼灣
他又說,「有消費者鍾意去 Hysan Place、利園,亦又人揀崇光、皇室堡,呢啲係佢哋嘅選擇。不過我想講,喺銅鑼灣有咁嘅百貨模式嘅,淨係得我哋囉!」對於崇光會否變陣迎接希慎廣場開幕,劉鑾鴻坦言,要不時給顧客一些「 Excitement」(刺激),故已準備了不同的推廣活動,在希慎開幕期間推出。
對於來勢洶洶的希慎廣場,雄霸銅鑼灣核心零售地段多年的崇光表現「平和」,「挑戰者」希慎又有何想法呢?代表希慎的劉少全不認為希慎廣場是與崇光「打對台」,認為競爭可以帶旺整個銅鑼灣區,「唔係話我哋贏就佢哋輸嘅睇法,而係如果大家做得更好,整個銅鑼灣區都會得益!」
他說,並未為希慎廣場定下目標,「我哋係要將物業做得最好,但係咪要將希慎廣場做到成為地標,相信要由顧客同市民嚟決定。」
劉少全更指出,在構思和設計上看,希慎並無任何假想敵,「我哋只係想將銅鑼灣這個餅做得更大,附近嘅同業大家都得益,如果將銅鑼灣喺香港市民、遊客甚至外國人眼中提升地位,吸引遊客嚟嘅話我哋會好開心,邊個都有好處!」
料希慎人流每日10萬
姑勿論「共榮」言論能否成立,本報昨在銅鑼灣進行的街訪發現,由於希慎廣場具有誠品書店及 Apple Store等強勁品牌,無論是內地或本港消費者均對其有一定期望,新鮮感亦成功取得一定支持。
此外,券商麥格理早前估計,希慎廣場開幕後每日會有10萬人流,年銷售可達40億元;現時銅鑼灣崇光人流及年銷售額則為9.25萬及80億元。麥格理相信,短期內希慎廣場無可避免會對崇光百貨構成打擊,令同店銷售及利潤率受壓。
2 : Sunny^_^(11601)@2012-08-07 17:44:28

我同我D fd都好期待希慎廣場...
3 : GS(14)@2012-08-07 17:44:52

我都過幾日來行下
希慎 vs 崇光 搶客 客衝
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=280778


ZKIZ Archives @ 2019