ZKIZ Archives


中環在線:陸東為搵客搭上新證 李華華

2011-5-3  AD

 

星級分析員陸東(圖)2008年成立股票投資基金,自己做埋基金經理。雖然自立門戶,但係佢當年冇同舊老闆瑞銀一刀切,掛名仲係瑞銀集團嘅財富管理及證券顧問。不過,掛名唔係賣身。

新鴻基金融就搵陸東做生招牌,推出個叫「名智」嘅全權委託投資管理服務,委任陸東創立嘅陸東資產管理做投資顧問。

即係話,一眾散戶變相可以透過呢間華資證券行,享受陸東嘅專業分析同意見。不過要咩條件先可以有呢啲星級待遇?會唔會有機會同陸東傾吓個人投資?有關方面賣關子,話聽日先公佈。


中環 在線 陸東 東為 為搵 搵客 客搭 搭上 上新 新證 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=24832


ZKIZ Archives @ 2019