ZKIZ Archives


白禮達頭馬 一哥夢成空

1 : GS(14)@2015-09-22 02:22:49

【屢涉醜聞】法籍的禾基是國際足協首名非瑞士籍秘書長,自2007年上任以來,備受主席白禮達賞識,被視為其左右手兼FIFA第二號人物,至上月仍被認定是白禮達的接班人,但接連醜聞纏身,令他成為足協「一哥」的好夢成空。曾因撒謊被免職

現年54歲的禾基於1984年加入法國Canal+電視頻道任體育記者,之後平步青雲,7年後升至董事,至2003年轉任國際足協高層,掌管市場推廣及電視媒體,雖然2006年因在一宗涉及信用卡贊助商的官司中被法庭指撒謊而遭協會免職,但翌年在白禮達的扶植下,重返足協出任秘書長至今。
FIFA近年屢傳貪腐醜聞,禾基也難獨善其身。今年6月,南非被指從FIFA轉賬一筆1,000萬美元(7,800萬港元)應收款項,作為2010年世盃主辦權買票賄款,禾基被指批准有關轉賬,但他否認。今次他再被指炒賣世界盃門票,白禮拜亦對左右手狠下心腸,禾基前天原在赴俄羅斯出席2018年世界盃千日倒數途上,一被停職所乘私人飛機立即折返瑞士。英國廣播公司

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20150919/19301585
白禮 禮達 頭馬 一哥 哥夢 夢成 成空
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=292377

Hazel拍華哥夢成真

1 : GS(14)@2016-07-17 16:01:45

唐紫睿(Hazel)昨日於荃灣出席健美活動,患有腸胃炎的Hazel帶病上陣,她希望抱恙不影響《黑白迷宮》的電影拍攝:「部戲已經開拍緊,同任達華同埋黃德斌有對手戲,我做一個高級督察,真係畀華哥嘅眼神震懾到,緊張到手銬都跌落地,華哥好nice,又好百厭,成個大細路咁。個角色我一直想演,同偶像華哥合作,好似夢想成真咁開心。」採訪、攝影:羅慧敏

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160717/19697972
Hazel 拍華 華哥 哥夢 成真
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=304084


ZKIZ Archives @ 2019