ZKIZ Archives


那些年的《伊莎貝拉》砌低張栢芝「秘密武器」?

1 : GS(14)@2017-05-27 00:06:50

現年28歲嘅梁洛施,於15歲時加入英皇娛樂,當年被視為對抗張栢芝嘅「秘密武器」,更受栽培成新一代「少男殺手」。一出道就接拍多個廣告,仲影埋寫真谷人氣,歌影雙棲發展。2007年憑電影《伊莎貝拉》獲葡萄牙波圖國際電影節(Fantasporto)「最佳女主角」。直至2008年初同李澤楷嘅戀情曝光,梁洛施隨即透過事務律師致函英皇,聲稱2001至06年簽下5份嘅唱片及藝員承諾書等合約唔再有效,最後訴訟庭外和解。到2009年,梁洛施為李澤楷誕下一子,爺爺李嘉誠親自為其取名李長治(Ethan),一年後再誕下雙胞胎男嬰H&N;不過到2011年,梁洛施發出聲明,宣佈兩人已正式分手,並會共同撫養3位小朋友。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170526/20034010
那些 年的 伊莎貝 砌低 低張 秘密 武器
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=334056


ZKIZ Archives @ 2019