ZKIZ Archives


黃紫盈夾份搞酒窖

1 : GS(14)@2017-01-26 07:44:05

黃紫盈創辦酒窖品牌昨在銅鑼灣舉行發佈會,宣佈旗下甜酒與cafe合作推出甜品及特飲,她更邀請舊同事如林燕玲、黃大鈞、朱明銳及少年食神Michael等撐場,而寸嘴Barbie夏尉喻跟朋友到來祝賀。紫盈說:「合作都係一拍即合,兩星期前嘅事。」酒窖生意投資六位數,仲有一位股東。問她是否愛飲酒?她說:「我鍾意食,不過好少喺街外飲酒,因為飲少少已經臉紅。」夏尉喻近年主打內地電影,近日開始兼顧幕後工作,她說:「我啱啱拍完ViuTV真人騷節目,?家做緊經理人咁,當然有老闆投資,幫莫可謙出碟。」採訪、攝影:馬建華
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170124/19906431
黃紫 紫盈 盈夾 夾份 份搞 酒窖
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=324014


ZKIZ Archives @ 2019