ZKIZ Archives


中環在線:馬雲特備節目會股東 李華華


2009-04-27 AppleDaily

 

阿里巴巴(1688)喺香港上市近年半,下個禮拜四(7日)將會舉行第二次股東周年大會,聽講佢哋今次決定搞搞新意思,唔單止有得食、有得問,仲可以欣賞主席馬雲喺台上演講45分鐘,當中又會加插特備節目,跟手有一粒鐘真情交流。

咁究竟有幾精采,靚女公關大賣關子,叫華華嗰日早啲到。

股 神畢菲特嘅投資旗艦巴郡,每年舉行股東會都會吸引幾萬名來自各地嘅富貴股東去美國奧馬哈「朝聖」。阿里巴巴嘅公關話,佢哋唔會搞到好似嘉年華咁,即係冇得 同馬雲切磋國粹乒乓波,之但係會增加透明度,歡迎傳媒觀摩,仲請埋港大同中大嘅商學院學生出席,等同學仔了解股東會過程,估計全程歷時3粒鐘,希望有 200名股東出席。

招呼商學院大學生

馬雲喺內地叫座力毋庸置疑,每次演講都座無虛席,但股東會一般喺閒日舉行,唔知有幾多有心人特登請假會一會馬雲呢?
 PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=7653

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019