ZKIZ Archives


上帝早有預備 方卓如

1 : GS(14)@2017-02-11 23:34:28

2017-01-17 HJ

調查顯示全世界最有錢的8個人,財富等於地球一半人總和,咪話唔誇張。相信同類調查放在香港,結果都係相似,最有錢嘅8個人,財富總和多過一半香港人。點解咁肯定?香港入息中位數係萬五蚊左右,一個月萬五蚊,你供唔起樓。過去十年如果冇樓喺手,好難累積財富,冇可能同頭8名有錢人鬥。

全世界最富有8個人當中,有一半都係拜科技所賜而帶來財富,從事科技有關嘅事業。香港頭8名有錢人,必定係同地產有關,冇地在手嘅唔會做到有錢人。從事科技嘅靠腦,從事地產嘅靠資本運作,借到賺到還到。一句講晒,要成為全世界最有錢嘅人,蠢啲都唔掂;但要喺香港做有錢人,蠢啲仲好,只要默默地借錢、使錢、賺錢、還錢,餘此類推,大環境就會迫使你成為香港有錢人,冇乜特別技巧。

聰明啲會點?如果聰明到好似講普通話嘅上帝咁,佢會點做?首先佢梗係知道地球對佢有乜作用,香港呢處咁細嘅地方自然都唔例外。佢明白香港有乜用處,搵邊個僕人去看管呢處地方佢梗係心中有數(叫得上帝,必定有好多凡人侍奉佢)。早前侍奉開佢嘅僕人,個個都估佢一個坐定粒六繼續冧莊,凡間個個初四咁嘅面口,食飯都嗌少碟餸。點知上帝唔知幾時發功,令僕人自己走出嚟話唔撈,令凡間十分驚喜。凡間以為,僕人唔撈,一定上帝覺得佢唔夠票。但事實係,夠膽唔畀面上帝嘅,唔會超過三分之一。上帝未必控制晒全部投票嘅人,但可以控制想攞票嘅人。只要上帝唔畀人同僕人爭,佢點會唔夠票?況且僕人揸住支雞毛掃,有點似方丈,唔係咁多人夠膽得罪佢,有5年時間慢慢玩殘你。所以話,僕人唔撈,只係上帝另有想法,同凡間有冇票無關。

僕人唔撈,僕人嘅奶媽想頂上,侍奉上帝。如果你係上帝,你會點諗?僕人都得罪了上帝,奶媽跟從僕人的足跡但求博取歡心,點解唔乾脆留用僕人,要用奶媽?上帝咁令人意想不到,令僕人自己唔撈,全城歡?,會唔會再顯神蹟,連自我製造欽點假象嘅奶媽都剿滅埋,令香港驚喜一浪接一浪?到時候,以往香港人捱嘅所有悶棍,證明完全唔關上帝事,只係僕人團隊自把自為搞出嚟,咁香港人拜服上帝嘅心更加濃厚,呢樣會唔會先係上帝真正意旨?如果屬實,上帝玩政治嘅手段真係出神入化,凡人除咗疊埋心水搵錢超越入息中位數,我諗唔到仲可以有乜嘢其他路數。

#方卓如 #港股分析 #方如玉帥 - 上帝早有預備
上帝 早有 預備 方卓 卓如
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=326423


ZKIZ Archives @ 2019