ZKIZ Archives


SUNNY擘大口狂食

1 : GS(14)@2015-07-21 02:39:53

韓國少女時代(少時)近日正式回歸,成員們都頻頻上節目做宣傳。前日她們就演出節目《演藝家中介》,更被主持人安排到遊樂場邊玩邊做訪問,奉旨大玩特玩,吸引過百途人圍觀。難得去到遊樂場,少時成員都未有顧及偶像形象,在場內玩盡所有機動遊戲如海盜船及過山車,即使玩到頭髮黐面都冇所謂,童真滿瀉,其後少時又邊行邊掃零食,成員Sunny(圖)更擘大晒個口食薯片,徹底放棄自己儀態。

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20150713/19217238
SUNNY 大口 狂食
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=291482


ZKIZ Archives @ 2019