ZKIZ Archives


新常態 Money Cafe

來源: http://moneycafe-icable.blogspot.hk/2014/12/blog-post_13.html

有留意中央經濟工作會議,焦點已經不再是放在GDP 目標幾多、又或者財政貨幣政策有咩變化,而係「新常態」地位,被推高至黨中央共識,再次突顯習近平進一鞏固大權!

過去一星期,中環不斷流傳李克強被架空消息,由今次中央經濟工作會議都睇到,雖然李克強仍然有分參與,並對明年重點工作作部署,但明顯「克強經濟學」,已經唔再係「新常態」佔有任何官方地位! 完全由新常態主導。

一星期前拆局講過,「習隊長」權力集於一身,不論政治、軍事、以至經濟地位,都成為鄧小平以來,權力最集中既人物,勉強要做「阿二」,亦只有落得大權傍落。

新常態首次出現、係喺今年5月APEC會議上由習近平提出,跟據官方講法、經濟工作會議後,"新常態"已正式成為黨中央共識,並成為未來一段時期經濟發展的重大邏輯。

但對於新常態,莫講話外界認識唔多、就算官方內部,能夠掌握都係少數! 好似一句告別「模仿型排浪式」消費,就考起唔少官方人士,結果要專登搵社科院專家解讀,其實就係指一窩蜂既消費模式,例如汽車爆發式消費或家電下鄉,都歸類為呢種!

不過習近平可能唔記得左,所謂汽車或家電下鄉,都係由政府政策推動,商家同消費者先跟風參與,「起浪者」、其實就係政府本身!

當然,個性化消費、綠色消費又或者悠閒式消費,都係新經濟下重要元素。而配合新常態,經濟模式都要「換檔」,由高速變成中高速,更重要係、新既GDP目標,由過去既「約束性」指標,變成一個只係「預期性」目標,換言之,可高也可低!

瑞信陶冬博士就對新常態感到異常興奮,形客係中央首次明確表述左新常態既具態內容,重要性甚至高到、會成為明年第十三個「五年計劃」既基礎!

反而在內地走慣江湖既平安證券,標題就用「老調重彈新常態」,指出新意欠奉,並大潑冷水,提出明年推行的各種改革、並不可能達到市場預期既程度!

值得留意係、在新常態下,炒板塊規則固然有變,過去玩「家電下鄉」「汽車下鄉」固然炒唔起,反而在新常態下,2015年將是改革落實年,過去兩年提出左既央企、國企改革,以至資本市場、民營銀行準入,都會加快,識得炒既你,好應該知道點樣部署!
常態 Money Cafe
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=123275


ZKIZ Archives @ 2019