ZKIZ Archives


JM願望自然醒

1 : GS(14)@2015-03-22 14:40:07

文詠珊(Janice Man)昨天於灣仔出席化妝品牌IPSA活動,JM一身吊帶Alexander Wang上衣大騷纖腰,她更笑言是為證明於內地拍劇個半月亦未肥過,她說:「冇乜特別肥同瘦,係黑眼圈大啲啲,拍劇每日瞓三、四個鐘,瞓到六個鐘已經好幸福,我有個願望,係可以瞓到自然醒,或者瞓到八個鐘已經好感恩。」JM表示正在內地拍攝《蜀山戰記》,被指劇接劇博命搵人仔?JM說:「要努力啲,之前冇試過拍內地劇,可以好好磨練演技,嚟緊下半年會接兩部。」問她會否實現買樓夢?她說:「我話咗會幫媽咪買,年底一定實行。(一次過付款?)我都想。」採訪:羅慧敏攝影:陳志嵐

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20150320/19082644