ZKIZ Archives


港亞控股(1723)專區

1 : GS(14)@2017-09-14 03:43:49

http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 2602&issue=20170913
【明報專訊】本港外傭市場提供另類商機,主要在港出售SIM卡的港亞移動,昨日上載初步招股文件,文件顯示公司主打「外傭概念」,過去3年每年收入近2億元,盈利亦超過2000萬元,且幾乎所有收入來自本港外傭。以今年計,接近七成收入來自菲傭用戶,而餘下三成則來自印傭用戶。

明報記者 陳子凌

港亞移動主要從事預付電話SIM卡及充值卡分銷,據文件披露,早在2004年,公司已開始向本港菲傭及印傭出售電話SIM卡。從過去3年財務資料顯示,向外傭出售SIM卡是公司最主要收入來源,每年營業額大約在1.9億元至2億元左右,其中大約67%至70%的收入來自菲傭用戶,其餘收入則來自印傭用戶。以2017年為例,1.92億元收入當中,菲傭用戶收入為1.28億元,佔比66.7%,餘下的6359萬元收入則來自印傭用戶。

餘下三成來自印傭

港亞移動在文件更提到,為了更好地拓展外傭市場,除了在本港5間零售店聘請會說菲律賓語及印尼語的員工推銷產品外,其從流動網絡營運商採購的SIM卡,說明書只有英文,因此公司自行以菲律賓文或印尼文重新印刷說明書,以及重新設計和包裝產品。

文件引述香港入境事務處數字指,於2016年本港共有18.9萬名菲傭,以及15.4萬名印傭,另據企業顧問公司Frost & Sullivan的報告,按零售收益計,港亞移動於2016年是針對菲律賓人士的最大SIM卡分銷商,但佔市場份額只有37.5%;而針對印尼人士則屬第二大SIM卡分銷商,市佔率29.8%左右。

只分銷一家流動網絡商SIM卡

雖然憑外傭生意脫穎而出,但公司的風險因素亦指出,由於主要客戶均是菲傭和印傭,一旦政府的輸入外傭政策有變,將會影響公司收入來源;另一方面,港亞移動售予外傭的SIM卡只來自一間流動網絡營運商,依賴度高,雖然於今年3月開始,已再與另一間流動網絡營運商簽訂合約分散風險,但目前來自新供應商的營業額只佔總收入0.2%。
2 : GS(14)@2017-09-14 03:44:18

http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finan ... 0912_00842_001.html
公司透過五間自營零售店及約280名零售分銷商銷售預付產品,主要客戶為外籍傭工,大多為菲律賓或印尼流動電話用戶。按2016年收入計,公司於本港針對菲律賓及印尼客戶的預付SIM卡市場,分別排名第一及第二,佔市場份額37.5%及29.8%。

截至今年3月底止,年度收入1.91億港元,按年減少4.16%;純利就按年升14.34%至2,631.2萬港元。公司又計劃於至2020年開設共5間零售店,分布於旺角、沙田、美孚、尖沙咀及上水。
3 : GS(14)@2017-09-14 03:45:29

http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/ ... K201709120010_c.HTM
招股書
4 : GS(14)@2017-10-30 03:09:13

1. 賣SIM 卡給印、菲傭
2. 主要供應商是CSL,今年增加了一個新,但銷售仍極依賴CSL
3. 現在有4店,兩店在中環、一店在銅鑼灣、一店在元朗
4. 自營店及批發商各佔25%,其他零售佔50%
5. 批發商有些重疊
6. 上市前派6,400萬現金
5 : GS(14)@2017-10-30 03:11:34

7. 風險: 集中一個供應商、客同供應商可直接交易、客戶集中、依賴菲傭、印傭、人、物業是租的、集中香港經營、擴張、保險、客戶滿意度、競爭激烈、行業情況
6 : GS(14)@2017-10-30 03:26:07

8. 1995年成立,之後在上環一帶發展,同CSL合作,其後成立手提電話中心,業務重組上市
7 : GS(14)@2017-10-30 03:47:33

9. 增值券佔銷售超過95%,餘5%是SIM卡
10. 印尼佔30%,菲律賓60%
11. A客有280個零售商,B客有70個零售商,有5個重疊
12. 5間鋪,有1間是關連人士租給公司
13. A客銷售點有減,集中香港島,和新界和九龍相同,主要賣便利店
14. B客主力是電訊店,九龍佔40%,香港島和新界佔30%
15. 去年取消不賣電話,主力賣卡
16. 極依賴A又解釋一輪
17. 幾千萬存貨
18. 32員工
8 : GS(14)@2017-10-30 03:47:47

19. 老細有持有物業,賣電話
9 : GS(14)@2017-10-30 03:52:59

20. 李君豪: 112、124、388
21. 蕭喜樂:23、2388(3988)
22. 陳謙: 樓蘭控股、1811、959
https://webb-site.com/dbpub/orgdata.asp?p=17028
10 : GS(14)@2017-10-30 03:55:02

23. 國衛
24. 2017年盈利增2.3倍,至2,340萬,100萬現金
11 : GS(14)@2018-09-11 07:39:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20180911036_C.pdf
上市了,招股書
12 : 太平天下(1234)@2018-09-11 22:35:42

5間鋪都上到市,即平均每間可能估值達1億。可能係高新經濟
仲要邀得前388 INED 入board。
13 : barry股(57888)@2018-09-12 01:18:19

依隻如何?執靚數上定禾桿撳珍珠
14 : GS(14)@2018-09-12 04:03:22

太平天下12樓提及
5間鋪都上到市,即平均每間可能估值達1億。可能係高新經濟
仲要邀得前388 INED 入board。


呢隻論質素無可能畀上
15 : GS(14)@2018-09-12 04:03:48

barry股13樓提及
依隻如何?執靚數上定禾桿撳珍珠


隻野唔算是執靚數,但駛了好多錢是真的,老闆本身應該好有錢
16 : barry股(57888)@2018-09-12 10:36:25

greatsoup14樓提及
太平天下12樓提及
5間鋪都上到市,即平均每間可能估值達1億。可能係高新經濟
仲要邀得前388 INED 入board。


呢隻論質素無可能畀上


因為資產太少@@?
17 : 太平天下(1234)@2018-09-12 10:43:42

greatsoup15樓提及
barry股13樓提及
依隻如何?執靚數上定禾桿撳珍珠


隻野唔算是執靚數,但駛了好多錢是真的,老闆本身應該好有錢


咁到上到, 仲要主板..除咗有錢, 可能仲要識人。高登、黃金果d連鎖店, 合理幾間夠數都應該要上。
18 : barry股(57888)@2018-09-12 10:46:32

香港上個D都係細細隻...人地強國一上就中型至大型....嘻
19 : GS(14)@2018-09-13 23:48:08

barry股16樓提及
greatsoup14樓提及
太平天下12樓提及
5間鋪都上到市,即平均每間可能估值達1億。可能係高新經濟
仲要邀得前388 INED 入board。


呢隻論質素無可能畀上


因為資產太少@@?


根本無需要錢發展
20 : GS(14)@2018-09-13 23:48:22

太平天下17樓提及
greatsoup15樓提及
barry股13樓提及
依隻如何?執靚數上定禾桿撳珍珠


隻野唔算是執靚數,但駛了好多錢是真的,老闆本身應該好有錢


咁到上到, 仲要主板..除咗有錢, 可能仲要識人。高登、黃金果d連鎖店, 合理幾間夠數都應該要上。


是呀,人地幾億營業額
21 : GS(14)@2018-12-05 17:44:26

盈利降60%,至290萬,5,000萬現金
22 : GS(14)@2018-12-07 02:00:37

盈利降一半,至400萬,5,000萬現金
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=340686

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019