ZKIZ Archives


【每日健康】跟阿明飲白咖啡 一日一杯易超標

1 : GS(14)@2016-05-21 18:47:17

愛黎明的都是精明的!雖然見到佢11年無拍廣告都即時好心動想試下佢賣嗰款白咖啡,不過還是要先了解吓即沖白咖啡的營養成份。榮升神級嘅黎明先喺一日內預售出萬六張演唱會影碟(介紹番,係未有實物㗎!),之後又傳出有意11月為演唱會舉行part2,身為fans的,真係未落實先興奮!而好多粉絲朋友就等唔切影碟同演唱會,要飲住偶像推介嘅白咖啡止渴,搞到超巿一度斷貨!


我愛黎明,但並不盲目,見到佢11年無拍廣告都即時好心動想試試味,不過理智的還是先了解吓產品先。一般咖啡,亞洲人喜歡用大鐵鑊加糖水去炒,令咖啡豆本身沾有甜味,再以高溫烘焙令咖啡豆內糖份轉化成焦糖,而白咖啡則是馬來西亞特產,以低溫烘焙,會加適量油但不加糖,豆內糖份不會轉化成焦糖,所以炒出來顏色較淺,咖啡味道亦更天然。雀巢極品白咖啡(原味):總脂肪4.9克、糖12.1克、135千卡

雀巢極品白咖啡(無甜口味):總脂肪2.4克、糖2.4克、89千卡

亞發白咖啡(經典少糖):總脂肪5克、糖13.2克、140千卡營養師吳耀芬(Kathy)指,東南亞的白咖啡多以煉奶沖調,所以味度較甜,脂肪含量亦相比普通咖啡高,而即沖的白咖啡亦一樣,「飲品的熱量都來自奶和糖,巿面上的白咖啡比普通咖啡通常含雙倍的熱量、糖份和脂肪,選無糖或少糖的當然更好,但要留意脂肪含量可能並無因少糖而減少。」大家看標籤的時候,可留意如總脂肪含量是每食用份量5克的話,即已等於1茶匙的油,如糖的含量每食用份量5克的話亦等於1茶匙的糖,Kathy稱世衞的最佳建議是每日不多於5茶匙糖份,所以食用超過25克的份量已達到上限。舊街場白咖啡(減糖份):總脂肪6.8克、糖7.4克、165.4千卡

以每食用份量計算,總脂肪含量5克,等於1茶匙的油,而糖份含量5克,亦等於1茶匙的糖,世衞的最佳建議是每日不攝取多於5茶匙糖份,所以每日跟阿明飲一包原味已經飲咗一日的一半糖份,再加埋其他餐數亦會吸收到的糖份和脂肪,真係要小心會超標!

飲即沖飲品除留意糖份和脂肪以外,亦要留意每日不要攝取超過300克的咖啡因,但咖啡因沒有法例規定要在包裝的食物安全標籤內說明,所以有可能超標而不自知,吸收過量咖啡因會影響血壓、有機會增加鐵質流失、增加貧血風險有部份人潛在有脫鈣情況的話,亦可能會增加骨質密度降低。比較一下巿面上的即沖白咖啡每食用份量的營養成份:雀巢極品白咖啡(原味):約含1茶匙油、2.5茶匙糖,135千卡雀巢極品白咖啡(無甜口味):約含0.5茶匙油、0.5茶匙糖,89千卡亞發白咖啡(經典少糖):約含1茶匙油、2.6茶匙糖,140千卡舊街場白咖啡(減糖份):約含1.4茶匙油、1.5茶匙糖,165.4千卡即每日跟阿明飲一包原味已經飲咗一日的一半糖份,再加埋其他餐數亦會吸收到的糖份和脂肪,真係要小心會超標!營養師吳耀芬

營養師黃榮俊另外營養師黃榮俊(John)就提醒大家,留意糖份和脂肪以外,亦要留意每日不要攝取超過300毫克的咖啡因,但咖啡因沒有法例規定要在包裝的食物安全標籤內說明,所以有可能超標而不自知,吸收過量咖啡因會影響血壓、有機會增加鐵質流失、增加貧血風險有部份人潛在有脫鈣情況的話,亦可能會增加骨質密度降低。記者:容慧心攝影:黃子偉

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160520/19619616
每日 健康 阿明 飲白 咖啡 一日 一杯 超標
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=300901


ZKIZ Archives @ 2019