ZKIZ Archives


【馮仁昭四圍超】鍾健威黃美棋變父女戀

1 : GS(14)@2016-06-21 07:39:15

樂隊sp'ACE噚日去商台宣傳新歌《生活道》,剛榮升為爸爸嘅周吉佩(中),前日過咗首個難忘父親節:「囡囡11個月大,噚日我瞓喺地下度,佢就爬埋嚟主動錫咗我一啖,嗰吓好感動,有眼淚流出嚟。」鍾健威(左二)亦收到第一份父親節禮物,原來女友黃美棋覺得佢照顧得好好,好似爸爸一樣,所以送咗變形金剛做禮物,即被大家笑佢哋變成父女戀。撰文:馮仁昭

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160621/19662532
馮仁 仁昭 四圍 鍾健 健威 威黃 黃美 美棋 棋變 父女
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=302404


ZKIZ Archives @ 2019