ZKIZ Archives


撒咖哩粉搶錢掠銀行職員 10萬

1 : GS(14)@2012-02-08 23:18:25

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=16051993
警方在附近尋找設有閉路電視系統的店舖,以了解有否拍下劫案經過。歹徒撒咖喱粉搶劫比較少見,一般是撒胡椒粉或潑驅風油等。警方發現這幫南亞裔歹徒踩線準繩,正循多方面線索偵查。
咖哩 粉搶 搶錢 錢掠 銀行 職員 10
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=277647


ZKIZ Archives @ 2019