ZKIZ Archives


胡景邵早訂大計 助亞視起死回生稱一年內止蝕 惜白武士夢碎

1 : GS(14)@2015-04-14 02:05:31

■胡景邵(右四)4月10日曾於亞視總部門外出現,更與葉家寶(右二)握手。


【本報訊】亞視不獲續牌,匯友資本當了半日白武士後,最終亦無法順利進場。但原來匯友首席合夥人胡景邵,早已為亞視度身訂做「起死回生」大計,更揚言最快一年即可令亞視扭轉月蝕千萬劣勢。他又堅信本地免費電視市場就算在無綫一台獨大的環境下,仍大有作為。記者:吳永強亞視一直被視為「吸錢黑洞」,除已故遠東創辦人邱德根外,過去多個老闆均損手離場。當人人說「前世做錯事,今世做亞視」,胡景邵卻認為亞視仍有作為,「三人成虎,呢個人話亞視,嗰個人話亞視唔得,三個人講完就洗咗你腦,就話唔得喇!嗰啲話送畀我都唔要嘅人係純粹睇數,但佢唔睇動態(日後可增長潛力)嗰條數,係計唔到數」。胡景邵過去曾投資多項文化產業,包括拯救瀕臨清盤的大型連鎖唱片店HMV,及入股製作《蝙蝠俠三部曲》的美國傳奇影業(Legendary)。今次收購亞視,他發現要在無綫壟斷的市場下生存,並非不可能的任務,「唔係一台獨大,係另一台唔爭氣……成個(電視廣告)市場有40億元,TVB有37億,要攞5%市佔率,就收支平衡。而家亞視係零廣告收入,由0%去到5%唔係咁難」。要撼低無綫王者地位,胡景邵指過去亞視老闆經營不善主因,是未有為亞視定下安份守己位置。他指出絕不能以大台心態自居,亦不要妄想能夠短時間內與無綫對撼,「想打無綫就好難(經營)」。否認有太子黨金主


除要定位清晰外,改善節目質素這個問題亦必不可少,胡認為電視業界太過着重於劇集元素,「大家太過糾纏於呢場戰爭上」,反而應想辦法製作更多類型節目,再配合O2O(線上與線下結合)元素活化電視業。亞視近年話事人均具紅色背景,節目取態被視為緊跟「阿爺」論調。曾在中資機構工作,亦曾跟隨「紅籌之父」梁伯韜打工的胡景邵,今次打算入主亞視,坊間亦有傳背後有太子黨金主撐腰。胡景邵未透露收購亞視資金來源,卻澄清自己並非紅底,而在決定收購後,中方亦未有派人接觸,「我斬釘截鐵話你聽,真係冇(紅色背景)。我做過中資、非(洲)資、法資、台資、日資,好多公司我都做過,亦結交咗唔同投資者、老闆……但同太子黨、國企都冇關係」。

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150413/19110559
胡景 景邵 邵早 早訂 大計 亞視 起死 回生 稱一 年內 止蝕 惜白 武士 夢碎
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=289565


ZKIZ Archives @ 2019