ZKIZ Archives


大發跟老竇學踢波

1 : GS(14)@2016-02-10 14:19:48

韓國綜藝節目《超人回來了》的宋一國三胞胎退出之後,很多觀眾都將注意力轉移去李同國的可愛囝囝大發身上。前日,李同國首次教大發踢波的片段在網上曝光,似乎身為足球員的他想大發將來繼承父業。


李同國


片段中,大發對足球充滿興趣,兩隻腳仔不停踢來踢去,最後更犯規用手推波。李同國就教練上身,對大發說:「用腳踢,不要用腳趾踢!」據知大發曾於周歲宴上抓了足球,令人期待他有望遺傳了父親的好腳法,成為出色球員。

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160210/19485445
大發 跟老 老竇 竇學 學踢 踢波
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=295746

洗米仔唔跟老竇媾女:使佢教?

1 : GS(14)@2016-08-18 06:04:28

■洗米仔周柏豪與姑姐(左)都十分支持Heidi。資料圖片洗米華與前妻所生的長子、洗米仔周柏豪完全得到爹哋的遺傳,父子都甚有生意頭腦,洗米仔於十多歲時於英國讀中學,當時已經與老師創立了學生折扣App,賺到約200萬港元做本給自己創業,完全沒有問過家人取分毫。洗米仔表明父親並非他的理想投資拍檔,主要是覺得爸爸不熟行。洗米仔曾接受雜誌訪問,被問到父親洗米華可有傳授他媾女絕招?洗米仔笑言:「使佢教?」但透露老竇會用肥胖打擊他,而洗米仔與繼母陳慧玲(Heidi)感情好,非常支持她。撰文:劉敏
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160818/19740624
洗米 米仔 仔唔 唔跟 跟老 老竇 竇媾 媾女 使佢 佢教
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=306373


ZKIZ Archives @ 2019