ZKIZ Archives


葉月里緒奈再現幕前激瘦疑患厭食症

1 : GS(14)@2017-03-03 00:59:52

日本過氣女星葉月里緒奈(前名:葉月里緒菜)當年跟有婦之夫真田廣之搞不倫,被封為「魔性之女」,人氣跌入谷底嘅,喺香港都有「二奶菜」稱號。41歲嘅葉月曾幾何時係日劇界紅人,如今佢已冇晒光彩,幾乎喺藝能界消聲匿跡,近日佢為TBS電視台日劇《刑事夫婦3》客串演出,相隔兩年重返幕前。葉月多年前閃嫁壽司師傅,98年結婚後兩個月已經離婚,喺04年再婚並誕下囡囡,之後就暫別演藝圈。不過葉月外型已今非昔比,一向瘦削嘅佢比以前更加皮包骨,觀眾睇完佢個樣都話驚驚,形容佢似乎健康欠佳,觀其充滿病態嘅面容,唔少網民都話佢似患有厭食症o添!
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170302/19945055