ZKIZ Archives


紋身男帶住爸爸選港男消防露股露毛任睇

1 : GS(14)@2016-07-06 07:58:59

《2016香港先生選舉》昨日進行首輪面試,其中一位猛男一身橫練嘅肌肉,古銅色嘅肌膚,真係幾吸引。不過,有時「太自信」都會嚇親人㗎……呢位消防員叫Flow,佢喺facebook成日都會post啲騷肌相,有啲又露股罅,又露出濃密嘅體毛,真係睇到人眼都凸埋……唔只咁,原來佢之前參選過「雷霆猛男亞洲區選拔」,今日佢接受訪問時就話未必會轉行,而且參選港男係唔使向上級匯報,話有需要嘅時候交代番就冇問題。

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160705/19681722
紋身 男帶 帶住 爸爸 選港 港男 消防 露股 股露 露毛 毛任 任睇
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=302572


ZKIZ Archives @ 2019