ZKIZ Archives


曾爆粗罵共和黨領袖火爆班農極右反建制

1 : GS(14)@2016-11-16 04:51:31

班農持極右反建制立場,過去曾加入海軍、在華爾街商界打滾與當荷李活監製。在性格方面他則相當「火爆」,曾陷入家暴官司,更曾以粗口大罵共和黨領袖和有反猶太人言論。62歲的班農先後於喬治城大學與哈佛大學取得碩士學位,曾於高盛任投資銀行家,後來又成為荷李活監製,曾監製1991年辛潘電影《奔向邊緣路》與多齣紀錄片,聲稱2008年眼看喬治布殊總統治國一團糟,令他反建制。


被控家暴 威脅前妻勿出庭

2012年,班農成為Breitbart新聞網執行主席,並成立調查機構「政府問責研究所」,出書批評希拉莉與杰布布殊,今年8月獲特朗普招攬進入競選團隊。Breitbart在其領導下反黑人維權、穆斯林與移民,競選期間又取態親特朗普。現在班農受特朗普重用,外界憂慮極右主義將滲入白宮,Breitbart亦恐成白宮喉舌。班農與共和黨關係並不和睦,曾因Breitbart記者不獲邀出席其記者會,大罵共和黨領袖「全部都是c**ts」。班農亦曾被控家暴與毆打等,法庭文件指班農曾威脅前妻不要出庭,又指「不想女兒和猶太人上學」,惟最終因前妻未能出庭,控方撤銷控罪。美聯社
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20161115/19833903
曾爆 爆粗 粗罵 共和黨 共和 領袖 火爆 班農 極右 建制
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=315503

馮盈盈爆粗罵特首蔡思貝虛報學歷最轟動

1 : GS(14)@2017-03-22 00:31:31

去年落選港姐單文柔,被《蘋果》踢爆佢同陳展鵬上山頂喺車廂食嘢兼傾偈後,就即刻被高層樂易玲召見,仲有可能隨時被foul出兒童節目《Think Big天地》,認真慘豬豬,而過去亦有唔少曾參加香港小姐嘅靚女,因為唔同理由,慘被大台高層召見。馮盈盈去年港姐冠軍馮盈盈,當選後被網民「翻舊帳」話佢曾經喺社交網站粗口橫飛鬧爆警察同特首,事後佢出席港姐領獎活動,馮盈盈直認有俾高層照肺,仲話自己會經一事長一智,但網民就封咗佢做「粗口港姐」。龐卓欣15年港姐龐卓欣,就同中學同學麥明詩一齊參加港姐,可惜佢就輸咗比麥明詩,只得亞軍,點知佢就玩小學雞,夾埋季軍郭嘉文杯葛麥明詩,唔約佢一齊去食雞蛋仔,搞到高層即刻要召見龐、郭二人照肺。蔡思貝13年港姐亞軍蔡思貝,於15年被《蘋果》踢爆佢虛報學歷,話佢透過國力書院報讀菲律賓一間大學學士課程,但佢只係用咗兩個月就極速畢業獲頒證書,事後佢急急被高層召見。後來當時仲係無綫企業傳訊部副總監嘅曾醒明就話事件唔會影響佢港姐嘅名次。張名雅12年港姐冠軍張名雅,喺13年俾傳媒影到佢同落選香港先生吳雲甫攬腰搭膊頭夜蒲蘭桂坊後,即被高層召見,雖然當時冇話唔俾佢拍拖,但就要佢注意言行囉,而好快佢同吳雲甫玩完。去年仲同圈外律師男友蔡錦豪結婚,婚後兩個月仲宣佈懷孕。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170320/19963815
盈盈 爆粗 粗罵 特首 蔡思 思貝 虛報 學歷 轟動
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=328092


ZKIZ Archives @ 2019