ZKIZ Archives


梁粉校董答錯中大書院數目

1 : GS(14)@2016-06-21 07:20:56

【本報訊】「梁粉」梁乃鵬昨首次主持校董會議,有列席會議的學生指梁有強烈主導會議傾向,質疑梁不適合主持會議。而曾為梁振英競選辦團隊成員的李君豪,在回應提問時錯答中大書院數目,被認為對中大校政不熟悉。中大學生會會長周竪峰及教務會學生代表孔浩名昨進入校董會議表達意見,會後兩人均認為新任主席梁乃鵬似有主導會議之嫌。周指梁有強烈主導會議傾向,指其經常於會上給意見,「我認為唔係一個開放會議公開討論嘅做法;佢經常講好多相反意見,例如點解唔成立taskforce(專責小組)、點解唔去檢討(廢除特首任校監必然制)……甚至喺其他校董發表意見前畀意見」。學生指梁乃鵬表現差


孔則透露籌備委員會的決定並非以投票決定,僅在無人反對下以共識制落實。孔直言梁的表現不合格,亦不適合擔任主席。孔評價其發言牽涉太多個人意見及情緒,「好似會上有校董提出成立委員會,亦都有幾個校董發言支持,但梁乃鵬就話覺得研討會係適合㗎啦,然後就咁落咗決定」。曾為梁振英站台的新任學董李君豪,在回應傳媒提問時坦承對中大並不熟悉;有傳媒隨即提問李是否知悉中大由多少所書院組成,李亦錯答「5個書院,其他加加埋埋好似有十幾個」,又反問傳媒中大「原創(書院)4個呀嘛?」中大學生會前會長王澄峰隨即於社交網站指中大有9個書院,質疑李對校政的熟悉「遠遠不及一個剛玩完O camp的新生」。■記者葉偉東

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20160621/19663063
梁粉 校董 答錯 中大 書院 數目
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=302314


ZKIZ Archives @ 2019