ZKIZ Archives


車主呻尖沙嘴難搵位 「泊街等抄牌」

1 : GS(14)@2018-02-04 23:57:27

【本報訊】尖沙嘴不但存在車位租金兩極化的問題,區內供應亦相當緊絀。恒地(012)早前以約47億元投得的中間道項目,前身為多層停車場用地,提供數百個車位,滿足周邊一帶車主,惜停車場被收購重建,令車位即時出現短缺。記者日前走訪上址,靠近西鐵尖東站L1出口旁的馬路,停泊多輛小型貨車上落貨,亦有私家車隨意停泊,不時有塞車情況。

曾入市買車位

一名剛將車泊在馬路旁的陳先生慨嘆難搵車位,就算被抄牌都「無計」,「尖沙嘴搵車位難咗,咪泊喺街等人抄牌。」陳先生指自己從事投資生意,買賣商舖、物業、土地都有涉獵。對於近年車位熱炒,屢創新高,陳先生透露自己都有入市,1年多前以30萬元買入沙田第一城車位,並於8個月前以40萬元賣出,升幅逾三成。不過陳先生就對成績不滿意,還指「無乜錢賺㗎。」來源: https://hk.finance.appledaily.co ... e/20180203/20294302
車主 呻尖 沙嘴 難搵 搵位 泊街 街等 等抄 抄牌
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=347944


ZKIZ Archives @ 2019