ZKIZ Archives


白頭示沙話當年 朱泙漫屠龍記

http://johnchrysostom.blogspot.hk/2013/08/blog-post_27.html

筆者認識一名任職特衰政府維穩部隊的雞仔餅(即員佐級中最高級的警署警長Station Sergeant,又稱為示沙。不少人認為警署警長相當於1960年代以前的總華探或四大探長之類的階級),每每茶敘之際這名侍奉兩朝的老差骨經常白頭宮女話當年。雞仔餅話當年事頭婆的寮仔部拆山邊木屋往往有條絕世好橋,便是放火燒屋。筆者對於這名雞仔餅如此作大的講法委實無從驗證,但據說當年香港政府起廉租屋的動機是因為起屋的經濟因素比賬災來得化算!
按揭是購買房地產的最主要資金來源。根據自2002年1月至2013年6月金融管理局和差餉物業估價署的資料顯示,新批出按揭貸款總數和住宅樓宇買賣合約數目走勢大致同步。以住宅樓宇買賣合約數目計近年的低位有數個,包括2003年2月的3,649筆、2005年12月的4,426筆、2008年11月的3,264筆和2012年1月的3,507筆。2013年6月住宅樓宇買賣合約數目低見3,740筆,可知地產代理慘況。一般來說除了2005年12月的低位外,住宅樓宇買賣合約數目低位每多在樓市谷底或政府推出打擊樓市(如收緊按揭)。
不過若果把新批出按揭貸款總數和住宅樓宇買賣合約數目拼在一起,筆者亦留意到近年一些微妙的變化。若果以2010年為分水嶺,2010年以前住宅樓宇買賣合約數目一般比新批出按揭貸款總數多;但2010年以後住宅樓宇買賣合約數目一般比新批出按揭貸款總數少。筆者猜想近年新增新批出按揭貸款個案是以加按為主,當中動機除了業主個人用款外,不排除業主利用低息加按原有物業再買樓投資。正如筆者不斷強調,政府打擊樓市措施若只集中在按揭和印花稅上做手腳而未能在供應上落藥,只會益了原本已上車兼有帳面溢利的強手業主,而把年青一輩的無殻蝸牛拒之於上車門檻之外。
雞仔餅慨嘆當今舞龍獅旗上街的糞青不知大英帝國子民真正的面目是什麼。他覺得現時共匪的公安體系同事頭婆在六七十年代的皇家警察沒有什麼分別。出街若果見到古惑仔、道友或左仔,無事先打三拳。每逢月頭鬼子上級例必卒數,豬扒隊便會出動執幾個古惑仔和道友返嚟,自己㨂A餐丸仔、B餐刀仔或C餐油雞(遊街)。若果乖乖地自己寫埋口供唔駛煩到阿Sir,阿Sir會請道友飲奶茶食煙仔。
由雞仔餅眉飛色舞的眼神可見,他是真真正正懷念那些年在事頭婆龍獅旗飄揚的好日子!
白頭 示沙 沙話 當年 朱泙 泙漫 屠龍
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=74382


ZKIZ Archives @ 2019