ZKIZ Archives


思琦唔恨李泳豪

1 : GS(14)@2014-09-28 16:28:31楊思琦日前接受商台節目《1圈圈星光背後》訪問,剖白離巢及當未婚媽媽因由。她提到雖然和前度男友李泳豪分手,但希望大家可以做朋友:「我對佢冇恨意,不過驚俾人亂寫,所以冇再聯絡。」作為單親媽咪的思琦表示會待女兒長大後,告訴她沒爸爸的原因:「肥姐(沈殿霞)、家燕姐(薛家燕)都係好正面嘅單親家庭例子,只要畀到佢足夠嘅愛,我諗佢會明白。」
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20140928/18881815
思琦 琦唔 唔恨 恨李 李泳 泳豪
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=285730

【馮仁昭四圍超】「佢嘅家庭唔鍾意我」李泳漢戰立會 怨鼎爺潛水

1 : GS(14)@2016-08-19 06:55:46

■李泳漢話媽咪施明都好撐佢選立法會,但老竇李家鼎就冇理佢。互聯網圖片

李家鼎同前妻施明生嘅一對孖仔,現年38歲的大孖李泳漢做過童星,曾聲稱同鍾欣潼(阿嬌)係宿世夫妻,不過佢今年初奉子成婚娶嘅係圈外女友嚴佩鈺,6月仲生埋囝囝。升呢做老竇嘅李泳漢最近以獨立人士身份,夥前泛民人士符偉樂出戰立法會九龍西選區,向「元秋」蔣麗芸、梁美芬、狄志遠、黃碧雲、毛孟靜、譚國僑、黃毓民、吳文遠、劉小麗、朱韶洪、何志光、林依麗、關新偉、游蕙禎挑機。■李泳漢今年初奉子同圈外女友嚴佩鈺結婚,6月已升呢做埋老竇。互聯網圖片

李家鼎,資料圖片


經費有限呻好窮

李泳漢噚日話媽咪施明都好撐佢,但阿爸鼎爺就潛咗水:「佢(鼎爺)一直都冇打過嚟,佢有第二個家庭,佢嘅家庭唔係好鍾意我,我都唔鍾意佢嘅家庭,佢由細到大都唔係點理我,所以冇乜感覺。」李泳漢嘅政綱係反對特首梁振英連任,要求撤回人大831同反對港獨。有周刊報道身形發脹嘅李泳漢落區派傳單,但街坊反應唔大,佢都繼續打親民牌,佢噚日話:「街坊對我好好,特別係深水埗區,如果將來我當選,搵人派飯畀露宿者。」李泳漢今次冇政黨支持,經費當然有問題:「5萬蚊報名費仲可以畀,但選舉團好靠義工幫手,相信我喺15張候選名單裏面最窮嗰個。」撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160819/19741729
馮仁 仁昭 四圍 佢嘅 家庭 鍾意 李泳 泳漢 漢戰 戰立 立會 怨鼎 鼎爺 潛水
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=306508

鼎爺唔知李泳漢參選

1 : GS(14)@2016-08-20 11:41:48

■李家鼎(小圖)昨回應指不知道兒子李泳漢參選立法會。資料圖片李家鼎和前妻施明所生、現年38歲的大孖李泳漢,近日以獨立人士身份出戰立法會九龍西選區,向「元秋」蔣麗芸、毛孟靜及黃毓民等挑機(該區其他參選名單詳見A6版)。李泳漢大呻參選經費不夠,幸得媽咪施明街站幫手派傳單,可是老竇李家鼎就零關心。李泳漢前日爆料怨鼎爺潛水:「佢嘅家庭唔係好鍾意我。」鼎爺昨在電話中表示沒收過囝囝參選通知:「唔知佢選,係朋友同我講先知。」鼎爺謂不會落區助選:「佢咁大個仔,識自己揸主意。」對於李泳漢揶揄鼎爺只關心離婚後組織的新家庭,鼎爺沒好氣說:「佢鍾意講乜都好,唔該。」採訪:劉敏
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160820/19743106
鼎爺 爺唔 唔知 知李 李泳 泳漢 參選
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=306626


ZKIZ Archives @ 2019