ZKIZ Archives


郭藹明笑老公送怪花

1 : GS(14)@2016-05-21 19:04:18

■郭藹明雖然取笑青雲送黑白花束,但臉上溢出無限愛意。


郭藹明(Amy)昨在旺角出席護膚品牌活動,在台上分享跟老公劉青雲相處的趣事說:「好耐之前嘅生日,佢特登訂咗紮花畀我,但係用黑色紙包住白色花,我覺得好奇怪,哈哈。」Amy越講笑得越甜:「佢好認真咁揀,見我冇乜反應,問我係咪有問題。我就問佢送呢個顏色係咪有乜嘢意思?哈哈,仲要我生日送,之後我同佢講呢朵花留番遲啲先送畀我啦,以後佢都送五顏六色嘅花畀我啦。」同樣是高學歷的Amy,對港姐師妹麥明詩探訪母校劍橋的「離地」之旅說:「可能返去讀書地方好開心,咁返鄉下都會成日提鄉下啦,呢個好自然,我哋換個方法睇,世界就更加美麗。」採訪:盧妹攝影:仇志德

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160521/19621165
郭藹 藹明 明笑 老公 送怪 怪花
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=300977

袁彌明笑葉劉醜角

1 : GS(14)@2017-01-26 07:44:04

袁彌明和利嘉兒昨日為尖沙嘴的婚慶大獎擔任頒獎嘉賓,袁彌明偕夫出席,她指當年結婚時並沒有影結婚相,她表示可考慮約丈夫每隔兩年影一輯婚照,看看彼此有否走樣。現時專心打理美容生意的她,雖然已脫離政黨,昨日仍有留意葉劉淑儀接受電台訪問時,將腳放上枱讓陳志雲看,她說:「選舉中有醜角充斥吓幾好笑。」利嘉兒近年轉戰時裝界,最近於社交平台做時裝直播節目,她說:「香港好多人只係時裝品牌追蹤者,但冇咗自己品味,我希望令大家明白平牌子都有獨特性。」她透露今年有計劃開設服裝店,但要視乎舖租問題。採訪:馬建華攝影:沈健程
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170124/19906558
袁彌 彌明 明笑 笑葉 葉劉 劉醜 醜角
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=324010


ZKIZ Archives @ 2019