ZKIZ Archives


亮說亮話:新樓越旺越健康

1 : GS(14)@2018-03-19 04:37:24

會德豐(020)真威水,在立法會補選日開賣,750個單位兩次掃清,有老行專話,以現時樓市熾熱程度,多2,000個單位一樣可以掃清。今次我又預測錯誤,認為今年不會出現小陽春,但以今次會德豐新樓銷售來看,只要多兩三個新樓盤賣個滿堂紅,想唔承認小陽春都唔得。預測錯誤是很小事,我甚至已經習慣,但千祈唔好以為我希望新樓銷情不佳,我極之希望新樓銷情理想。事實上,越多人買新樓,樓市越健康,因為現在買了新樓的人,有部份應該要放售他們的自住單位,老實說,供兩層樓很吃力,即使其中一層可以出租,但始終都是幫補一下。去年樓價雖然升了14%,但銷售量並沒有增加,去年有16,000個新樓單位,但有5,000個仍未售出,這個數字顯示去年樓價多少呈現乾升狀態,亦說明購買力並不足夠,如果購買力充足,地產商又點解唔賣樓,結果是只得11,000個新樓單位入伙,間接令到二手樓的供應量亦不足夠,樓價又怎會不上升。如果今年可以有20,000個售出新樓單位入伙,實則供應量比去年差不多上升一倍,影響所及,二手樓亦會增加供應,如果樓價繼續上升,這個數字不但是結實的,而且可以證明樓市是健康。現在唯一擔心的就是地產商見銷情理想,他們反而持貨不賣,希望可以獲得更多利潤,如果地產商採取這種態度,就算政府怎樣增加供應都解決不了供應不足這個老問題,不如考慮用其他方法令到地產商趁好市賣樓,方法有很多,只是政府是否夠膽實行。湯文亮
mailto:jacinto.tong@gmail.com本欄逢周二刊出來源: https://hk.finance.appledaily.co ... e/20180313/20330468
亮說 說亮 亮話 新樓 越旺 旺越 健康
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=349875


ZKIZ Archives @ 2019