ZKIZ Archives


舞照跳電視台變俱樂部王征搵亞姐陪客

2012-10-25  NM
亞視去年七月誤報江澤民死訊後,被廣管局禁止參與管理甚少現身公司的王征,即使匿埋幕後操控,卻變本加厲,將亞視當為私人俱樂部。早前,腳傷未癒的王征親自出馬,安排一班冇工開但隨傳隨到的亞姐及亞洲先生返公司陪客。

要又唱又跳氹客開心,一毫子都冇得收,但王征意猶未盡,竟然成立「亞洲會」,以振興公司為由,要求藝人員工交五百蚊入會,在石頭鑽血,搾乾搾淨。后冠晚裝恭候

盛傳將亞視大埔總台變為私人俱樂部,要求旗下亞姐及藝人要載歌載舞陪富豪食飯劈酒的王征,日前又再吹雞,率領一班陪客多過開工的亞姐及亞洲先生,列陣迎接其內地好友、著名法學家萬鄂湘教授。

接近下午一點,張家瑩、許瑩、王欣以及今屆亞姐冠軍馮雪冰陸續返抵大埔亞視總台,未幾,揸住過百萬林寶堅尼的有米亞洲先生涂諾載住同屆徐丁出現。

四點貴賓到,但一班負責迎賓的亞姐,十二點便要返到公司化妝、戴后冠着晚裝呆等足幾粒鐘。

五百蚊救亞視

據知,貴賓例牌先觀光一番後,陪客活動才正式開始。平日空置的錄影廠房會變為臨時俱樂部表演場所,一班亞姐上台唱懷舊歌後,再由一班筋肉人亞洲先生接力, 上台表演功夫。壓軸環節就由星光幫獻唱,必唱包括王征至愛,在內地十分流行的電視劇主題曲《霍元甲》。活動於黃昏六點左右結束,王征會親自送行,若有下場 的話,王征會叫司機一支箭駛入沙田馬場,然後由其他出口鬆人,十分小心。「一個月前王征喺公司搞飯局,當晚啲亞姐都係着旗袍唱英文懷舊歌,個感覺搞到好似 夜總會咁,啲亞姐仲要陪住王生啲朋友跳舞,嗰日王生好緊張,因為有好多內地富豪喺度。」知情者說。跳舞唱歌娛賓冇騷計,王征當日更宣布成立「亞洲會」,要 求旗下藝人報名參加。「總之入會就要交五百蚊,好多同事都話唔知做乜要參加,個會就話係集合力量幫亞視,但大家已經冇嘢做,都想搵人打救,而家竟然要掉轉 頭救亞視,王生計得好盡,連自己人嘅錢都要賺。」一名亞視人說。

陪客三美

愈搞愈衰

王征掌管亞視以來,不單將亞視收視推向新低,去年七月更搶先誤播江澤民死訊,舉動震撼全城;自此,王征由揸弗人變為投資者,表面扮低調的他,繼續發功,要幾騎呢,有幾騎呢!

播錯新聞

去年七月,亞視未得官方證實搶先報導江澤民死訊,並將台徽轉為黑色,18小時後,新華社發表英文新聞稿闢謠,亞視破紀錄被罰30萬,成為國際大笑話。

直擊奧運

有線電視賣大包,半賣半送讓亞視獨家播奧運,點知亞視有金唔識執,跟無綫夾埋聯播,王征亦粉墨登場親自揸機拍《大王小蔡睇奧運》,與蔡錦豐齊赴倫敦直擊奧運,結果被踩騎騎呢呢。

三個台慶

為賺錢,亞視今年竟然有三個台慶日,5月29日在大埔總廠騎呢升國旗慶祝台慶後,6月中又移師北京做多一次,唔夠觀眾甚至搵紙牌人頂替,稍後將到深圳舉行台慶動土儀式,總之有錢賺,日日都可以慶祝台慶。

舞照 照跳 電視 臺變 俱樂部 俱樂 王征 搵亞 亞姐 陪客
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=39098


ZKIZ Archives @ 2019