ZKIZ Archives


【馮仁昭四圍超】林保怡咀家怡唔出奇

1 : GS(14)@2016-08-09 07:10:55

林保怡噚日帶愛犬到赤柱廣場出席活動,早前佢同周家怡當街激咀,令人揣測戲假情真,佢話:「當時我哋仲係大衛與瑪嘉烈,唔係做戲,係真㗎,未來見到我哋咀都唔出奇。」報道字眼指家怡將佢拗直,保怡話:「唔好咁講啦,感情事我一向唔講。」仲戥王賢誌同性婚事高興,話時代已轉變。撰文:馮仁昭

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160808/19726881
馮仁 仁昭 四圍 林保 怡咀 咀家 家怡 怡唔 出奇
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=305007


ZKIZ Archives @ 2019