ZKIZ Archives


城城拒買豪宅贈Moka

1 : GS(14)@2016-03-11 13:31:17

■城城前晚與楊千嬅及劉偉強等在導演會晚宴上歌唱助興。


郭富城去年高調戀國產嫩模Moka(方媛),最近有周刊指Moka扭計要城城在上海買樓,因為她家鄉在安徽,而上海現居單位只是租住。有指Moka曾向友人呻城城不肯買十萬元一個Hermès袋,只是間中送首飾或朱古力等幾千元小禮物;Moka最近獅子開大口多次向城城表示看中兩個過千萬的樓盤,不過城城每次用藉口拒絕,甚至連返上海的次數都減少。Moka目前已不敢提買樓事。另外,城城前晚在導演會晚宴上獲頒最佳男主角,會長劉偉強與一班導演先後邀請楊千嬅和城城上台唱歌,但當城城獨唱時幾次都入不到key,他說:「個key唔啱。」但城城表演專業,最後唱了《愛的呼喚》,春夏還赤腳上台獻花。採訪:嵐山

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160311/19524501
城城 城拒 拒買 豪宅 Moka
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=297603

羅湖城拒溢價收港紙

1 : GS(14)@2016-12-08 08:14:06

■羅湖商業城大多數商戶仍不願意以「1蚊港元兌1蚊人仔」滙率找數。 黃耀興攝【深圳直擊】人民幣風水輪流轉,貶值貶不停,上月每百港元一度可兌換90元人幣,不過內地人似乎仍未願意付出溢價,接收屬強勢貨幣的港元,本報到深圳羅湖商業城嘗試以港紙購物,商戶仍然不願意以「1蚊港元兌1蚊人仔」滙率找數,計到十足,的士司機聞言港元付車資,更隨即黑臉拒收。上世紀末,港元屬強勢貨幣,羅湖城商戶均樂於接受,港人當時未有計足滙價,以1兌1形式蝕讓內地商戶。到人幣升值時代,深圳商戶紛紛拒收兌人幣具貶值前景的港紙。直至近年,人幣滙價再度走下坡,羅湖城商店或酒樓以港紙埋單已非難事,惟仍未恢復昔日光輝,未受商戶「特別款待」。不過,今年下半年人幣兌港元滙價,由每百港元兌約85人幣,貶值至目前89人幣水平,港元地位似乎重現曙光。本報記者走訪深圳羅湖商業城多間商舖,大部份滙價雖然已隨市場滙率下調,但仍未見港元人仔「1兌1」,反映商舖相當「均真」。以位於羅湖商業城5樓的「港人蒲點」小桃園酒家為例,該舖一向接受港紙埋單,賬單同時列有港元和人幣兩種價錢,滙率尚算貼價,每百港元兌人幣見87.5,相當於人幣月初滙率水平。酒樓經理坦言:「我哋梗係冇可能日日跟住滙率啦,但每隔一段時間就會參考市場點走」。不過,商業城地下的健富美按摩中心收費則相當滯後,雖然價目表列明「人民幣定價,港幣同用」,但櫃台職員表示,事實上是以每百港元兌85人幣價格埋單。以中式雙鐘108元人幣為例,未計及技師小費,實收127港元,重返6月滙價水平,其他員工聞言櫃台報價,亦紛紛竊竊私語。本報記者亦嘗試到小攤檔購買價值25元人幣的iPhone6手機殼,幾經講價後,最後只能成功以25港元,即「1兌1」價錢購買,並找回5蚊港元硬幣,勉強算是成功以「1兌1」港元兌人幣滙價購物。雖然羅湖商業城商戶的滙兌比例各異,但尚算樂於接受港紙埋單,不過,一向只收人民幣的深圳的士司機反而未見改變心態,記者連遭三位的士司機果斷拒絕以港紙埋單,有司機聞言更「即時黑面」,着記者到就近找換店兌換人幣,也不願意接收港元。港紙光環仍未發亮,但中大工商管理學院助理院長李兆波認為,內地人始終擔心人幣跌勢不止,有機會令資產縮水,若果每百港元兌人幣93水平,相信港元「1兌1」大有機會重現羅湖城。李兆波透露,由於不時要到中大深圳校園授課,最近其實已見商店可收港紙「1兌1」。「好似本來要畀廿蚊人民幣貼士,但我畀廿蚊港紙佢地照殺,而且個樣睇到港紙係開心嘅,都係近兩個月先見到」。他亦謂,平日於內地搭的士車資最少要70元人民幣,有信心長途車程司機亦願意收港紙。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20161208/19858556
羅湖 城拒 溢價 收港 港紙
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=318697


ZKIZ Archives @ 2019