ZKIZ Archives


「佔領埋都睇唔到民主」深感挫敗

1 : GS(14)@2016-09-27 07:57:49

【本報訊】陳健民一直被認為是佔中三子中最堅強的人,但傘運落幕兩年,他才驚覺有很深挫敗感,只是未能表達。傘運後三子選擇不同出路,朱耀明全退、戴耀廷投入立會選舉推行雷動計劃,陳健民則在民主運動上靜觀其變,讓出空間予年輕人嘗試。陳健民指傘運後有很深挫敗感,「廿幾年來,中聯辦我都入過去談判,佔領都佔埋,但我都睇唔到民主,係好深層好疲倦嘅感覺」。挫敗感除了來自傘運爭取不到政制改變,從事中國研究廿多年的他,亦因為傘運而割捨部份工作,「過往廿幾年喺中國嘅工作,現在完全唔可以做,甚至大學有一、兩個平台,如果繼續做主任,會為職員以至中國嚟嘅訪客帶嚟麻煩,我都完全離開晒,一時間好似同過往廿幾年一直奮鬥嘅割斷咗」。傘運後陳在民主運動上靜觀其變,讓出空間予年輕人嘗試,他認為自己不適合走到最前線進行政治工作;至於為何不加入戴耀廷的雷動計劃,陳指「我冇佢咁大愛,對於有啲非建制候選人,你搵支槍指住我,我都唔會叫香港市民投畀佢哋」。陳強調雷動出發點是好的,但若將來再搞就需要優化。■記者陳雪玲
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20160927/19783351
佔領 埋都 都睇 睇唔 唔到 民主 深感 挫敗
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=310189

打完邊爐條脷變黑鐵鍋甩鐵食埋都得?

1 : GS(14)@2016-10-19 05:28:37

曾被內地熱播飲食節目《舌尖上的中國2》追捧的黃門老灶火鍋店,近日在江蘇蘇州市開業。當地一名女子,在該店食火鍋時,發現自己舌頭變黑,隨後將菜品放鍋中煮後全部變黑。商家竟解釋是鐵鍋原因,鐵離子分離才導致湯汁、菜品發黑,對人體並無傷害。涉事女子「愛米」,上周六和朋友特意去位於南門商圈的這間黃門老灶火鍋店吃火鍋。吃到一半,愛米的舌頭不小心燙到,朋友卻發現她伸出來的舌頭黑黑的。愛米嚇了一跳,後來看了下朋友的舌頭也是黑的。當時愛米和朋友的第一反應是毛肚會不會有問題,於是叫來服務員和領班。據愛米說,當時他們在說明情況後服務員稱要去廚房看一下,但等了半天也沒回來,經過多次催促後服務員端了盤尚未切片的毛肚,並讓其中一名服務員試吃,但試吃完舌頭並沒有變黑。「後來實在找不出甚麼原因,服務員就喊來經理。他們把鍋裡的剩菜全倒出來,發現菜全部染上黑色了,尤其是豆腐皮。我用餐巾紙一擦,全是黑的。」愛米說:「當時對方堅持稱沒事兒,吃鐵沒問題,就算是孕婦也不要緊,也沒有說甚麼表示抱歉之類的話。回家後我和朋友都拉肚子了,隔天還在拉。我覺得就算是鐵,吃了一嘴黑也感覺很惡心,而且越想越恐怖。」黃門老灶火鍋負責人表示,愛米當天吃的火鍋為九宮格鐵鍋,因為沒有及時加湯,少湯並且鐵鍋燒久後導致鐵離子分離。這個現像屬於正常,對人身體無害。「這是店裡第一次出現這樣的情況,我們後來再次試驗發現鐵鍋少湯燒久後確實會發生菜品發黑問題。這個情況我們也向顧客解釋並致歉了。」這位負責人說。愛米向傳媒投訴後,周日中午便收到商家的致歉和解釋。《現代快報》
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20161019/19805763
打完 邊爐 變黑 鐵鍋 甩鐵 鐵食 食埋 埋都 都得
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=312663


ZKIZ Archives @ 2019