ZKIZ Archives


再說唐炳源 左丁山

http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/columnist/%E5%B7%A6%E4%B8%81%E5%B1%B1/art/20130604/18282462

上星期五本欄談及唐炳源先生,一位讀者William讀後傳來電郵,提供一個「良心僱主」的故事:
「唐炳源先生是當時的首席非官守議員,社會地位及名望皆高。他亦是理工大學(前身工業學院)的Founder。現時理工的主樓便叫唐炳源樓。
本人於70年代在南海紗廠中環辦公室工作四年。當時唐炳源先生已辭世,由其長子唐驥千打理。辦公室位於公爵行(Edinburg House),即現時置地廣場。那四年時間是我工作生涯中最值得回味的日子。除了免費膳食,最難忘便是年尾出花紅的時候。公司的政策是利潤的10%為員工花紅,用工資底數平均分。那時香港紡織業蓬勃。平均我們都有13個月之花紅,即一年出25個月糧,吸引嗎?所以年尾的時候很多推銷員到辦公室推銷產品,有保險、相機、甚至汽車。還有很多回憶,彷彿又跌入時光隧道。反觀現時的所謂良心僱主,望塵莫及。對所謂行政會議,更不堪一提。
謹向唐炳源先生致敬!」
Dictionary of Hong Kong Biography第426-427頁有關唐炳源先生一條記載,唐先生生於1898年11月27日,逝於1972年6月17日,其實唐先生係在1971年6月17日逝世,網上維基百科有唐炳源小傳,引工商日報1971年6月18日新聞為證。唐先生在1967年起任新亞書院校董會主席,至1971年逝世為止。
唐炳源家族本在無錫經營布莊、絲綢貿易、當鋪,唐先生讀書了得,在清華畢業後,往美國麻省理工攻讀工業管理,1923年回國,為家族打理紡織、麵粉實業,家族擁有嘅慶豐紡織廠在1930年代係中國七大紡織企業之一,抗戰勝利後,唐先生審時度勢,1947年首先自上海搬來香港,1948年更放棄大陸,將全部生意遷至香港,在荃灣開設南海紗廠,逃過1949年一場大災難,可謂智慧高人一等。有此教育及工業背景,唐先生好快就成為業界領袖,邵逸夫創辦無綫電視時,特別請佢做非執行董事,港英政府在1962年委任佢為立法會議員,1967年6月,李福樹辭任行政局議員、政府搵唐炳源替代。
唐先生係公益金首任主席(1968),教育方面,除大力支持新亞及中大之外,又係香港理工學院籌劃委員會主席,將香港工專轉型成為一間Polytechnic。如此民國人物,今日香港那曾得見。

再說 唐炳 炳源 左丁 丁山
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=57036


ZKIZ Archives @ 2019