ZKIZ Archives


Van仔遇著急流車上9人係咁樣走

1 : GS(14)@2016-04-12 18:16:06

在連接中國西部與巴基斯坦的喀喇崑崙公路上,一部輕型貨車險被洪水沖走,車上9人及時逃出,過程驚險。片段所見,貨車被洪水沖得差不多翻倒下去。附近的人都緊張的不斷大叫,卻無能為力。車中先有8人從車窗爬出,貨車很快就被水沖到翻側,卡在大石上。突然,再有窗子打開,原來車裡還有一人,他爬到車頭逃出。事發的喀喇崑崙公路,據指是全世界其中一條最危險的公路,不僅地形危險公路曲折,極端氣候還會經常造成山泥傾瀉和雪崩,而且大量雨水引發的洪水還會沖毀橋樑。另外,這條公路在建造時,約有900名巴基斯坦和中國工人喪生。英國《每日郵報》

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160412/19567987
Van 仔遇 遇著 急流 車上 人係 係咁 咁樣 樣走
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=299080

【動畫】7歲仔遇靚姨姨為抄牌玩到好大

1 : GS(14)@2016-10-12 07:52:22

年紀小小就想出如此詭計追美女,難怪連警員都話「服」!安徽合肥一名7歲男童,趁着10.1假期與媽媽一同到池州九華山風景區遊覽,上周四他乘搭長途巴士從景區前往火車站,路上與鄰座的朱阿姨聊得很開心,下了車才想起沒問對方電話,竟便趁媽媽不注意時報警,謊稱自己與媽媽走失,從而讓警方代為找到該名漂亮的朱阿姨,再問她要電話號碼!據內地報道指,該名男童於上周四晚上7時許在池州火車站找上警員,慌張地說:「叔叔,我和媽媽走失了。」警員遂即詢問其家人的資料,男童卻吞吞吐吐地說,只知道家人馬上就要坐火車回合肥,而他媽媽姓朱,爸爸的名字就不記得了,也不知道家人的電話號碼。警員聞言惟有利用車站廣播通知家長,但男童一聽即抱着警員大腿堅決反對。警員於是感可疑,便要男童說實話,男童這才偷偷把警員拉到一邊,說出實情。警員哭笑不得,便將男童送回其媽媽身邊,並表示這要電話的詭計,讓他們不得不大大寫個「服」字!合肥在線
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20161012/19798554
動畫 歲仔 仔遇 遇靚 靚姨 姨姨 姨為 為抄 抄牌 牌玩 玩到 到好 好大
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=311663


ZKIZ Archives @ 2019