ZKIZ Archives


中環在線:中聯辦叫中資企業咪裁員 李華華


2008-12-24  AppleDaily


 

金 融海嘯下,本港裁員減薪之聲不絕。溫總理日前呼籲企業唔好裁員,保持社會穩定;香港中聯辦隨即響應,中聯辦經濟部副部長孫文秀噚日話,已經呼籲本港中資企 業唔好裁員,要同員工共度難關。目前在港嘅中資企業共有2000多家,總資產逾2200億美元;當中211家在港上市,市值逾3萬億港元,佔香港總市值 40%。華華諗,如果有十分一公司聽阿爺話都好唔錯。孫文秀噚日出席中資企業與中國改革開放論壇,提到在港中資企業今次面對金融海嘯,比起98年亞洲金融 風暴好好多,上次由於對金融風險認識不足,擴張過度,以至危機爆發後有中資企業出現信貸危機,甚至被迫清盤。痛定思痛經過改革後,今次中資企業能夠及早應 對危機,例如喺貸款同不良資產上作出審慎處理,抗風險能力大大加強喎。
中環 在線 中聯辦 中聯 中資 企業 裁員 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=4840


ZKIZ Archives @ 2019