ZKIZ Archives


租置戶:再唔買會再貴

1 : GS(14)@2017-08-19 19:08:08

【本報訊】記者日前走訪盛產最多租置公屋王的黃大仙下邨直擊,成功訪問到龍裕樓一個高層6號單位的租置戶,為全港呎價最高的租置公屋王,業主鄔太坦言是怕「再唔買會再高(樓價)」,一定「唔會買錯呢層樓」。


「供完25年就係自己」

鄔太6月以約124萬元買入該單位,面積544方呎,呎價2,281元。鄔太直言,公屋雖然有折讓,她擔心「再唔買會再高(樓價)」,特別是見到今年樓價好癲。她現時月供連管理費及差餉,要月花6,000多元,但鄔太明白到「供完25年就係自己,交多幾多年租都唔係自己」的道理。另一位租置公屋戶吳先生表示,父親於超過十年前以40多萬元買入,住過四代人,他坦言覺得父親好明智,因為以前於觀塘租樓住,都要過一萬元。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170819/20126106
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=340281

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019