ZKIZ Archives


張敬軒幫伯伯執紙皮

1 : GS(14)@2017-04-13 22:40:32

■張敬軒見到推車仔的伯伯情況狼狽,即上前幫手。讀者提供圖片【爆相爆片】張敬軒日前在灣仔街頭,遇到一位推車仔的伯伯,車上的紙皮箱四散落地,軒仔即上前幫手,被本報讀者「朱利my牛lam」透過「爆相爆片」分享,讀者在電話表示:「嗰日喺莊士敦道見到軒仔同友人,佢哋企喺街邊好似等車,咁啱後面有個推住紙皮車仔嘅伯伯,啲紙皮跌晒落地,情況都幾狼狽,軒仔見到上前幫手執好,又幫伯伯推上幾級樓梯。」問紙箱伯伯認到軒仔嗎?讀者說:「唔知呀,只係聽到伯伯講唔該。」當時軒仔一手拿銀包,一手幫伯伯執好紙箱,街上都有不少途人,不過大家都好匆忙行過,人與人之間似乎越來越冷漠。採訪:皓騫
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170413/19988411
張敬軒 張敬 伯伯 執紙 紙皮
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=330420


ZKIZ Archives @ 2019