ZKIZ Archives


吳若希忽然晒巨肚:史迪仔送個星球俾我

1 : GS(14)@2017-03-23 06:51:19

昨日許廷鏗喺fb貼咗一張驚人七人大合照,原來佢係約咗三個大肚婆謝安琪(Kay)、吳若希(Jinny)同化妝師朋友,而Kay BB昨日就回覆咗《蘋果》話:「總之好難得,我哋兩個同廷鏗都係同一個化妝師,覺得呢件事好有緣份,好有紀念價值好難得,我哋就任性少少,個肚籮咁大都出嚟食餐飯。」唔知係咪呢次飯局嘅焦點集中咗喺Kay BB身上呢,身在澳門嘅Jinny BB就喺晚上,放咗一張肚肚相,佢留言話:「關於大肚相點解唔見肚~~我想還攝影師一個清白!曾幾何時史迪仔話送個星球俾我~應該就係呢個!」咁睇落史迪仔送俾Jinny嘅星球又的確好大喎!
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170323/19967394
吳若 若希 忽然 曬巨 巨肚 史迪 仔送 送個 星球 俾我
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=328513


ZKIZ Archives @ 2019