ZKIZ Archives


聯亞集團 vs 達利國際 PARTIPRAL 派得好

http://partipral-hk.blogspot.com/2011/01/0458hk-vs-0608hk.html

嘗試過簡單分析達利之後依家再試下確切將佢同聯亞比較下, 過往3年兩者報表數字如下:由於兩者主要都係做美國生意, 所以營業額同步性頗高, 但聯亞對抗逆境的能力似乎較強. 如果單從公司網站去了解公司, 一定會對兩者營業額的比較感到奇怪. 聯亞的網頁甚簡陋亦冇花太多精神介紹公司做咩客有咩產品; 達利講到好巴閉乜客物客都有個個都係名牌, 但實際上聯亞過往3年平均生意比達利多近1/4.

毛利率達利較高因為公司一路都做零售業務而聯亞的零售業務係09年先起步; 可能基於同樣原因達利分銷開支會較高, 又或者聯亞成本控制較好, 但同營業額既比例每年都冇特別大變動應該冇大問題, 行政開支大家差唔多, 但董事酬金達利比聯亞多6成以上.

固定資產達利竟然係聯亞既兩倍?? 但點解生意仲小咁多?? 達利聲稱自己做主營高檔產品, 客戶群廣泛而出名, 但經運效率似乎比起低調既聯亞更低. 存貨數字顯示兩者最近三年都積極清緊舊貨, 但聯亞執行能力較強, 係咪因為產品比較大路所以可以去得較快?

兩間公司都有過萬員工而聯亞近年有裁員趨勢, 裁員對聯亞生意並無負面影響, 所以裁員行動可能會持續, 似乎再次反映聯亞控制成本能力較達利強.

應收賬對營業額的比例聯亞達利皆正常, 從應付賬所見供應商對聯亞頗信任俾佢拖數而達利則冇太大牙力. 達利近年大力借錢擴充但暫時未見成效; 相反聯亞則努力還債減輕債務負擔. 財政方面聯亞明顯較優勝.

已繳稅項方面聯亞平均每年交2千5百萬而達利平均每年交2千8百萬, 兩者盈利應該相近, 經營現金流聯亞平均每年2.2億而達利平均2.8億, 結合埋營業額同存貨所見達利09年淨流入4.4億頗為奇怪, 翻查年報原來當中有2億來自 "其他應付賬項及預提費用增加", 雖然我唔知呢樣係乜但數額咁大應該唔係好野, 如果排除呢項即係每年2億咁上下, 咁就唔會奇怪了.

除報表數字的比較之外, 聯亞主席兼大股東持貨7成對比達利主席兼大股東持5成; 聯亞街貨13%而達利街貨50% 都可能反映到做聯亞的股東利益會較有保障.

總括來講, 做完呢個簡單比較之後先發現達利營運效率其實奇差, 尤其於控制成本方面, 對比聯亞真係差得遠, 呢點係單獨分析時未有特別注視的. (可能因為我重倉聯亞所以意見有所偏頗?) 唔應該排除達利響美國經濟逐漸復甦後盈利能力反彈可能比聯亞強, 但兩間公司於本質上確實有差距, 本來諗住等聯亞升到同達利1:1時可以將部份換馬, 依家都打消左呢個念頭了.

聯亞 集團 vs 達利 國際 PARTIPRAL 派得 得好
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=21686


ZKIZ Archives @ 2019