📖 ZKIZ Archives


中環在線:散戶恨見民企之父 李華華

>2008-06-11  Appledaily

噚 日深圳國際(152)開股東特別大會,通常上市公司開呢類會,若非大事件,股東會三兩吓就開完,出席嘅小股東唔多,不過噚日有位小股東丘先生,專程到深圳 國際香港總辦事處,出席股東特別大會,佢去嘅目的,只係想見非執行董事張化橋。

張化橋本嚟係瑞銀「明星分析員」,當年被人捧為「民企之父」,06年3月過 檔深圳控股(604)做首席營運官前,深控股價已因「張化橋效應」升唔少,佢過檔後執靚間公司,又做埋同系嘅深圳國際非執董。丘生舊年做咗深圳國際股東, 佢話未去過間公司,所以噚日去睇吓兼見吓張化橋,點知對方唔到。計華華話,丘生想見張化橋,應該做深控嘅小股東,見佢嘅機會大得多。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=1139

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019