📖 ZKIZ Archives


任期尚餘兩年 突棄高薪返英港大校長馬斐森劈炮

1 : GS(14)@2017-02-05 10:36:34

■港大校長馬斐森昨宣佈辭職,計劃明年1月離任後返英接掌愛丁堡大學。周智堅攝【本報訊】去年曾稱能否完成任期「並非完全由自己決定」的香港大學校長馬斐森,昨日率先決定自己命運,主動向港大請辭,並宣佈明年1月離職後隨即返英,減薪三成出任愛丁堡大學校長。5年任期剛過半就辭職跳槽,不少港大師生對馬的決定均感意外。校委會主席李國章否認馬斐森因政治壓力而辭職;但有校委指馬被嚴重架空,工作上根本難以發揮,並擔心下任校長將進一步整頓港大。記者:林偉聰 李詠希馬斐森辭職跳槽的消息昨日下午傳出,港大尚未回應,愛丁堡大學(愛大)就搶閘宣佈聘任馬斐森為下任校長,變相證實辭職消息。愛大的聲明引述馬斐森指自己非常享受在港大的日子,期望帶領愛大開展新一頁。馬斐森昨亦向港大師生及職員發信解釋辭職決定,對未完成合約就離任感到遺憾。他解釋指自己有很多個人原因希望返回英國,又指愛大是世界上僅有可以吸引他離開港大的大學,與家人討論後才作出此決定。他透露其辭職有1年通知期,計劃在2018年1月離職。馬亦在信中總結過去3年的工作,最令他有滿足感的是在複雜的政治環境中捍衞了港大的核心價值,確保師生可在尊重言論自由的環境發展,並寄語「願可如此延續下去」。


張達明料與陳文敏事件有關

港大昨傍晚正式發稿宣佈消息,對馬斐森離任表示惋惜,將展開全球招聘程序。教育局回應時就表示尊重馬斐森辭職的個人決定。馬斐森接任港大校長後經歷動盪的3年,經歷佔領運動、首副風波及《學苑》香港民族論港獨等爭議。外界估計,馬斐森辭職與其位置的政治壓力有關,但李國章昨日強烈否認,「完全冇(政治原因),冇人逼佢走,冇人對佢唔滿意,冇人唔高興佢做乜嘢」,又指自己與馬斐森合作十分愉快,「呢個完全係佢私人決定」。不過,身兼港大校委的法律學院首席講師張達明指,陳文敏事件後已預計馬將在約滿前請辭,認為馬一直處於艱難位置,「我睇唔到有邊個校長俾人咁架空法,特別係陳文敏事件,到?家做咗超過一半任期,連自己個班底都未埋得到」。張擔心新任校長路線會以整頓港大為目標,而校委會主席對遴選新校長有十分大影響力,「好明顯新校長必然要得到李國章欣賞」。陳文敏昨簡短回應指港大首席副校長職位仍出缺,另一副校長蘇彰德亦已請辭,馬斐森辭職肯定會影響港大。


對外界聚焦政治爭議感沮喪

另一校委、人文學院院長柯天銘對馬斐森辭職感到意外及失望,指馬在2014年4月來港,根本未有預視到政改及佔領行動所帶來的政治困境,他又指馬覺得外界經常聚焦眼前的政治爭議多於大學長遠策略發展,曾因此感到沮喪。他同意現時以李國章為首的校委會是「很難共事」的機構,但難以推測是否馬斐森辭職原因。港大法律學院副教授戴耀廷收受匿名捐款風波中,被調查的港大民意研究計劃主任鍾庭耀就指,馬斐森似乎一直「被夾在保守與開明勢力之間」,亦未能與學生建立深厚互信,認為他現時離開是「有點可惜」。港大學生亦普遍認為馬斐森辭職與校委壓力有關,港大醫科博士生黃先生認為馬被架空,無法決定政策;一年級生吳小姐斥馬任內未有捍衞院校自主,但認為他與校委會意見不合或導致他辭職。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170203/19916603
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=325210

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019