ZKIZ Archives


羅霖出內衣唔印樣

1 : GS(14)@2016-01-22 16:27:38

羅霖、陳蕊蕊和麥家琪前晚在荃灣出席一個內衣品牌活動,羅霖表示最近搞網站,生意非常理想,她打算之後推出內衣褲:「係有呢個打算,但係唔會印樣,當然係實際用途好啲,有啱我自己都會訂嚟用。」蕊蕊被問到跟金剛分手一事,她木無表情說:「冇嘢呀!肚餓啫,頭先我趕住過嚟,人又未ready。我哋冇嘢,佢同唯唯(梁烈唯)拍節目,嗰個人係節目嘉賓,我知道係做嘢,冇呷醋,其實做嘢唔係男仔就女仔,不過我未睇報道,金剛已經主動講,可能佢怕我誤會,咪解釋畀我聽。」另外,麥家琪指家中三個小朋友長大,開始訓練他們獨立,所以可以接內地工作。她說:「哥哥OK,而家係細佬搵小學未有着落,有啲煩。將來我都會送佢哋出國讀書,但唔會咁快,想佢哋學好啲中文。」採訪:王連連攝影:陳順禎

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160122/19461543
羅霖 霖出 內衣 唔印 印樣
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=294801


ZKIZ Archives @ 2019