ZKIZ Archives


周永勤廉署落口供「官員名唔講得」

1 : GS(14)@2016-09-07 08:06:28

周永勤【本報訊】早前在選舉論壇稱因為受到壓力,擔心家庭成員人身安全受更高層次威脅的自由黨立法會新界西候選人周永勤,宣佈棄選後離港,多個政黨向廉政公署舉報。至前晚立法會選舉結果塵埃落定後,周返港,並於昨早到廉署落口供,但他並無向廉署披露涉嫌威嚇者名稱,「有啲官員名唔講得嘛,開咗名會好麻煩,想死咩?」周永勤昨向本報證實,前晚抵港後即時接獲廉署人員邀請,昨早11時到廉署就其被威嚇退選提供資料,至下午1時離開。但他明言不在香港範圍發生的事,未必是廉署調查範圍,對調查沒太大期望,「講咗關於選舉嘅嘢,由有啲人如何游說唔好報名、到報名後被質詢點解要報名,再到叫我要放軟手腳等軟硬兼施威嚇退選情況」。


擬今開記招講述情況


被問到有否提及涉事人名?他稱無披露,「有啲官員名唔講得嘛,開咗名會好麻煩,想死咩?」身為元朗區議員的他不諱言,不少街坊關注他棄選,「有啲支持者好失望、有啲有誤解、有啲又唔知我乜事」,他昨向自由黨交代後,擬今召記者會講述情況。廉署回應稱不會評論個別案件,重申廉署重視選舉公平公正,處理涉嫌觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》投訴時,廉署會按照既定程序依法跟進。自由黨原新界西候選人周永勤於上月底出席選舉論壇時,突宣佈棄選,指因為不想身邊人惹上更高層次麻煩,被追訪時更一度痛哭,事件矛頭直指另一新界西有鄉事背景候選人何君堯。雖然何不斷否認與周退選有關,但盛傳獲中聯辦支持的何與周票源重叠,加上雙方在論壇上周曾多次就何以原居民身份涉區內土地利益衝突,有傳背後有人為降何選舉風險,逼周棄選。至本月4日廉署共收到65宗涉今屆立會選舉投訴。■記者謝明明
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20160907/19762946
周永 永勤 勤廉 廉署 署落 口供 官員 名唔 唔講 講得
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=307920


ZKIZ Archives @ 2019