ZKIZ Archives


碧咸嫂襲港 中環帶隊睇舖

1 : GS(14)@2016-03-18 23:56:28

■碧咸嫂一落機即嘆咖啡巡新舖,全程有合作夥伴的Joyce男高層傍實。
【置地】碧咸嫂Victoria Beckham在港開設專門店,她昨日已秘密由倫敦抵港作最後籌備,其公司團隊亦將其行蹤保密,但她鬼馬地在Instagram打卡。碧咸嫂終於現真身,原來她一落機就去到下榻的置地文華東方酒店,休息了一陣就出動。身穿黑色衫及黑色長褲的造型,戴上黑超的碧咸嫂,先到位於置地新舖打點。大概晚上8時多,她巡完新舖便離開,同行有8至10個保鑣及保安隨行,還有與她合作開舖的Joyce高層。■戴着黑超的碧咸嫂由外籍保鑣開路,甚有排場。

■碧咸嫂今次為新舖高調宣傳,在店內與其設計服飾selfie。互聯網圖片


■碧咸嫂貼上一張拼貼照片,透露經已抵港。互聯網圖片

Ig打卡洩行蹤

原來碧咸嫂等人行去置地對面的都爹利街,應該為今晚活動作最後準備,途中她等待過馬路時,見到有記者影相,她雖保持一貫招牌cool樣,但都有親民地打招呼。碧咸嫂逗留一個小時離開,眾人放棄步行,上了七人車等座駕,返回對面街的酒店。此外,碧咸嫂今次高調為新舖密密在Ig打卡,除貼上一張拉着行李的背面照,並將英國護照及中環的摩天大廈合成一張圖片,留言多謝國泰航空,及後她再貼上街景短片,為新舖登陸香港造勢。據悉,碧咸嫂入住置地文華東方酒店,行程緊密的她今日會在新舖招待一班香港名媛,晚上就出席私人晚宴活動,鄧永鏘、郭晶晶與何超盈等獲邀出席,星期六就會在酒店舉行私人講座,晚上會去邵氏影城出席amfAR慈善舞會,獲大會頒授特別榮譽獎項。採訪、攝影:楊浩賢、陳辰

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160318/19534146
碧鹹 嫂襲 襲港 中環 帶隊 睇舖
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=298389

自爆睇舖直落 蔚雨芯視察樓盤

1 : GS(14)@2017-08-18 08:00:45

■蔚雨芯噚日着牛仔褸又冇化妝,睇樓盤嗰陣仍然被認出。讀者提供圖片【爆相爆片】擁32D上圍嘅「魔鬼胸」蔚雨芯(Rainky),舊年簽約吳奇隆旗下公司,返咗內地發展咗一段時間,最近轉移陣地返香港,接拍劇集、兩部電影同美容院代言人等,亦加入華星冰室做市場經理,瓣數多多。大前日《蘋果》讀者洪先生透過「爆相爆片」,話見到Rainky去咗睇荃灣新盤荃城匯,佢當日素顏現身,着住一件牛仔褸包到實,pure又清純。洪先生話:「今日大約4點45分左右,見佢同一個男人一齊去睇樓,另外仲有兩名地產男代理,佢去睇完示範單位,再去咗模型區,睇咗足足5分鐘,好似幾有興趣。」其間亦有人認得佢,仲話:「Rainky Wai?正喎!」■「魔鬼胸」蔚雨芯除咗幕前,仲做埋市場經理。資料圖片

鍾意三房

馮仁昭問Rainky係咪買樓?佢話只係去參考吓,自言未有能力上車:「我陪經理人去睇咋,嗰朝我哋仲去埋睇舖,因為有份投資嘅華星冰室想開分店,我哋去完元朗、大埔,咪順便睇埋荃灣樓囉,經理人同太太都好想買,我去參考吓。」Rainky坦言90後置業好難,自己好鍾意三房間隔:「人人目標都係買樓啦,其實首次置業首期好吸引,但自己未敢供住,仲要搏命啲。」
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170818/20124542
自爆 爆睇 睇舖 直落 蔚雨 雨芯 視察 樓盤
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=340184


ZKIZ Archives @ 2019