ZKIZ Archives


Capri收樓 無座頭保安倘增設需加20%管理費 業主感被騙

1 : GS(14)@2017-12-05 01:18:24

■Capri不設座頭保安,令多名業主感覺被騙。黃耀興攝

【周末專題】會德豐(020)將軍澳新盤Capri本月入伙,惟業主們一見大堂通告就扁晒嘴,內容指:「如每座安排保安員當值,管理費需增加約20%」,一旦落實,每呎管理費將由目前4.4元至4.9元,增加至5.3元至5.9元,以最細單位實用359方呎計,每月管理費將由1,580元增至1,900元。多名業主感覺被騙,其中陳生不滿地表示,「點解連呢啲咁基本嘅都冇!」記者:陳家雄


將軍澳新盤Capri兩年前開賣,標榜低密度臨海住宅,高座10幢呈「U」型分佈並包圍洋房,首批折實均價約1.46萬元,入場費逾400萬元。11月初陸續入伙,兩年前以近900萬元買入一伙的陳生稱:「入伙見到大堂有張通告,原來座頭居然無保安員,通告話管理費要加20%先可以有,唔係咁理想囉!公屋都有個座頭保安啦,現時係私人樓,管理費仲要唔平,講緊每呎4.5元,如果加兩成,咪5.4元,好過份!」

■業主茹先生認為,冇座頭保安等於無最後把關,擔心好多閒雜人等。

業主批買樓時未有講明

他記得買樓時發展商沒有講到管理費包含甚麼服務,沒想過管理費居然不包括每座座頭保安員,「呢啲係最基本要求,應該要包!」他認為,屋苑最重要是保安,「入伙初期咩人出入,去邊個單位都唔會問,我揸車入來,掂行掂過……如果有座頭保安,多一層關卡。」他大嘆管理費不值,同區帝景灣也沒設座頭保安,但每座之間對出設更亭,「但呢度冇嘅(更亭),點解連呢啲咁基本嘅嘢會冇呢,一入伙就話要加20%管理費,係咪要我哋硬食呢?如果唔畀,係咪會冇?我覺得管理費係包咗要有座頭保安。到時如果要畀,都要硬食,冇得選擇,有得選擇,梗係唔畀啦,呢種情況,感覺有啲被騙!」另一名業主茹生憶述買樓初期,發展商提及管理費每呎3.8元至4.2元,今年10月公佈管理費由4.4元至4.9元,已比兩年前貴逾15%。目前大部份業主都不開心,覺得發展商先斬後奏,管理費開支欠透明度,「有少少濫收管理費嘅感覺!」他自覺有被騙的感覺,無論賣樓或入伙簡介會均沒有特別提到管理費包含項目,更沒有提出沒有座頭保安員,但設置座頭保安員是常識。他稱:「冇座頭等於無最後把關,只得大閘門口,擔心好多閒雜人等。」

會德豐:採智能保安系統

目前約100名業主組成一個WhatsApp群組,佔整體戶數逾兩成,希望盡快達到發展商要求25%業權門檻成立業委會,與管理公司磋商。目前入伙初期,業主對於硬食兩成管理費增加座頭保安員仍議論紛紛,普遍不接受沒有座頭保安員。會德豐發言人回應,屋苑採取智能中央保安管控系統,並設三重保安裝置,包括屋苑出入口拍卡閘機、外圍閉路電視;地下大堂入口設拍卡系統;升降機內設專屬樓層拍卡系統,與同區低密度屋苑保安系統類同。所有訪客須於屋苑出入口登記,經保安確認後會發一張訪客證到專屬樓層。此外,亦安排足夠保安員於屋苑主要出入口及屋苑公眾範圍內當值、巡邏及對住戶提供即時協助。單位內特設住戶對講機,如需支援、查詢及互訪,可透過住戶對講機聯絡24小時保安專綫。為使住客更能了解以上安排,管理公司將會增強與住戶溝通。來源: https://hk.finance.appledaily.co ... e/20171202/20232563
Capri 收樓 無座 座頭 保安 增設 需加 20% 管理費 管理 業主 感被 被騙
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=344965


ZKIZ Archives @ 2019